Escola Sadako «Transformar l’escola per transformar el món»

L’Escola Sadako és una fundació educativa laica que ofereix les etapes d’infantil, primària i secundària, proporcionant seguiment al batxillerat en centres amb els quals manté una estreta vinculació. L’escola ofereix un model pedagògic innovador i de qualitat, fonamentat en l’aprenentatge de competències socioemocionals com: el Treball en equip, la Creativitat, el pensament Crític, la Curiositat, el Lideratge o la Resiliència.

L’escola pretén donar èmfasi al valor de la pau com un dels pilars del seu projecte educatiu.

Volem una escola on cada infant tingui oportunitats per aprendre i ser feliç, i desenvolupi una actitud per ser agent de canvi «changemaker». L’objectiu de l’educació a l’escola Sadako és més que educar per la vida, és viure l’educació com un procés de construcció personal i social amb els altres. Ens enfoquem amb una educació on s’aprengui a canviar el món per tal que les noves generacions puguin viure en un món millor. Ens comprometem amb una educació vinculada de forma plena amb l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per UNESCO, en aquesta transformació positiva del planeta.

Compromesos amb una cultura inclusiva, basada en el disseny
universal de l’aprenentatge.

L’escola està situada en un entorn privilegiat, dins de la ciutat de Barcelona al districte de Gràcia, tocant al Parc Natural de Collserola. Afavorint un aire pur, amb més biodiversitat i molt poca contaminació acústica. Incidint directament amb un major benestar dels infants millorant la seva qualitat de vida i l’aprenentatge. Ens sentim capdavanters d’un moviment de reflexió col·lectiu sobre l’ús de la tecnologia arran de la creació de la Plataforma Desconnecta’t. Amb aquesta iniciativa ens comprometem a treballar conjuntament amb les famílies per racionalitzar i minimitzar l’impacte de la tecnologia en la vida dels nostres infants i joves, i treballar plegats per debatre i acompanyar en una incorporació tardana dels mòbils en les seves vides.

L’Escola Sadako celebrarà jornades de portes obertes per a la preinscripció 24-25 el 6 de febrer, el 23 de febrer, el 27 de febrer i el 4 de març.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.

More in Actualitat