TOT Gràcia El Diari Digital de la Vila de Gràcia

Som un diari digital de notícies del Districte de Gràcia i dels seus barris, amb actualitzacions diàries sobre notícies de sectors com l’economia, el comerç, la cultura i la societat.
TOT Gràcia també és la revista que editem de forma trimestral amb un tiratge de 8.000 exemplars, distribuïts a més de 300 comerços de Gràcia.

Edita: 
Gràcia Comunicació

Cordinació:
David Ramon

Redacció:
Carles Batalla
Jaume Brunet
David Ramon

Contacte:

Redacció
redaccio@totgracia.com

Publicitat:
publicitat@totgracia.com