Començen els treballs per catalogar les restes del solar del Mercat de l’Abaceria

Fotografia: Ajuntament de Barcelona

L’antiga fàbrica tèxtil Puigmartí ubicada al solar on ara es troba el vell mercat de l’Abaceria han tornat a sortir a la superfície, i per aquests motiu s’han aturat part de les obres per analitzar si aquestes restes tenen interès patrimonial.

Així doncs, aquesta setmana passada van començar els treballs d’excavacions i cates de prospecció arqueològica que duraran uns sis mesis i tenen com a objectiu poder documentar les restes de l’antiga fàbrica tèxtil Puigmartí.

Abans de l’inici de les obres per a la construcció del nou mercat, ja es va fer un estudi arqueològic per detectar possibles restes patrimonials en aquest solar i els resultats van ser positius: es va poder documentar un conjunt d’estructures relacionades amb l’antiga fàbrica cotonera Puigmartí, més coneguda com a Vapor Nou, que es va aixecar en aquesta ubicació a partir de 1839 i que va ser destruïda per un incendi el 1876. També es van documentar un conjunt de rases de vinya d’una etapa anterior (podrien pertànyer als segles XVII-XVIII).

Cal remarcar que el solar on ha d’anar el nou mercat és un espai que e s’inclou dins d’una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor històric. És per aquest motiu que qualsevol actuació que s’hi faci ha d’estar condicionada per una intervenció arqueològica preventiva, que és la que ja va permetre detectar aquestes restes, temps enrere.

Les restes de la fàbrica |

Les restes localitzades fins ara ocupen pràcticament tota la superfície del solar i corresponen, en primer lloc, a una part de l’edifici principal, localitzat al llarg de la nau central del Mercat, per altra part, cap al sector septentrional d’aquest edifici, del qual es conserven una sèrie de construccions o edificis annexos orientats cap a la Travessera de Gràcia, i també espais de circulació per treballadors, vehicles i mercaderies. En tercer lloc, també hi ha el pati de la fàbrica on hi havia dos grans dipòsits subterranis. Aquest pati era el centre neuràlgic de la fàbrica. Les rases de sondeig han permès documentar ja el paviment que cobria pràcticament tot el terra del pati, format per grava, argiles de color marró clar amb nòduls calcaris i fortament piconades.

La primera fase de treballs es van dur a terme l’any 2021, i llavors no es va poder localitzar cap resta romana o material d’especial interès associada a la via romana que coincideix a grans trets amb el traçat de la Travessera de Gràcia.

Pel que fa als refugis antiaeris tampoc s’hi han trobat indicis que n’hi pogués haver-hi un tal com afirmen alguns veïns. Així doncs, aquestes noves excavacions tenen com a objectiu poder trobar indicis d’algun antic refugi antiaeri o bé el de poder trobar material que fins ara no s’hagués identificat.

You may also like

Comments are closed.

More in Actualitat