El Centre Moral treurà el fibroamiant de la teulada del teatre, i arreglarà el terrat

En els mesos vinents l’actual edifici del Centre Moral i Instructiu de Gràcia al carrer Ros d’Olano 9, s’iniciaran una sèrie de reformes que significaran un pas endavant en l’adequació de l’actual edifici.

Gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, concretament a l’ICUB, Institut de Cultura de Barcelona, s’han pogut assolir unes reformes estructurals per tal de garantir la seguretat dels visitants i usuaris de l’espai, adaptant les instal·lacions a la normativa vigent.

Remodelació de la coberta del teatre |

De les reformes més importants hi ha la que afectarà la coberta de la sala del teatre. Actualment, la part exterior del sostre del teatre està recobert de plaques de fibroamiant que contenen aminat i, per tant, una certa perillositat per a les persones i el seu veïnat, amb la reforma és de l’entitat es vol treure aquest fibroamiant respectar el medi ambient i oferir als veïns una millora de la seguretat ambiental, així com una millora visual de la coberta del sostre i finalment instal·lar diverses plaques fotovoltaiques.

Hem de recordar que l’edifici del Centre Moral i Instructiu de Gràcia va ser construït l’any 1904, i que l’edifici consta de dos volums un primer espai, que dona la façana al carrer i allotja les diverses sales per a dur a terme les activitats del centre i un segon volum que és la nau on es troba el teatre. Precisament en aquest espai entre els anys 40 i 50 del segle passat es van instal·lar una protecció per a la coberta a base de planxes de fibroamiant amb amiant, ara aquestes plaques són les que s’hauran de retirar en la reforma programada.

Fotografia: David Ramon

A més amb aquesta actuació es podrà recuperar la imatge original de l’edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interés Local, i permetrà instal·lar plaques fotovoltaiques per a la generació d’electricitat per a l’autoconsum.

Cal recordar que per a poder dur a terme aquestes tasques programades, s’haurà d’instal·lar una bombolla que protegirà l’edifici del teatre, per tant, que es puguin realitzar les feines de forma segura, sense que sigui cap perill per al veïnat. 

Fotografia: David Ramon

A més a banda de canviar tota la coberta del teatre, durant les obres, també s’aprofitarà per a reformar el terrat de l’edifici del Centre i millorar-ne la impermeabilització.

Així segons la direcció del Centre la intenció és fer aquestes millores durant els mesos d’estiu del 2024 per tal d’afectar el mínim temps possible, les activitats dels usuaris i socis.

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.

More in Actualitat