Baixen els aprenentatges en anglès, català i matemàtiques a les competències bàsiques

El departament d’Educació constata una davallada d’aprenentatges en anglès, català i matemàtiques després d’avaluar els resultats de les competències bàsiques de sisè de primària i quart d’ESO. Pel que fa a la llengua catalana, a primària la baixada és de 4 punts respecte a l’edició anterior i a les proves d’ESO es queda en 2,4. Pel que fa a les matemàtiques, la caiguda és pràcticament de 5 punts a primària i 5,5 a l’ESO. Per tal de revertir la situació, la conselleria aposta per més formació al professorat i més activitats a les escoles. La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha dit que esperen veure’n els resultats en els pròxims dos anys.

Tal com ha afirmat Mora, la situació a Catalunya s’assimila a la d’altres països europeus i d’arreu del món, que també han detectat pèrdues d’aprenentatge a causa de la pandèmia, afectant més els sistemes educatius que van viure més setmanes de tancament dels centres. En aquest sentit, ha afegit que la pèrdua d’aprenentatges és especialment notable en llengua anglesa, catalana i matemàtiques, «perquè aquestes matèries són les que més requereixen unes condicions d’escolarització per ser millorades, treballades i adquirides».

Per tal de poder revertir la davallada en matemàtiques, el departament introduirà diferents models i pràctiques que facilitin a infants i joves una millor comprensió i assoliment de la competència. Alhora, impulsarà un seguit d’actuacions en l’àmbit de formació del professorat en col·laboració amb entitats i universitats catalanes.

Posar-hi remei, més mestres |

Així, s’establiran acords amb Instituts de Ciències de l’Educació d’universitats catalanes per a la realització d’activitats de formació permanent del professorat als centres on es detecti una major necessitat. Des del setembre s’han creat 1.000 noves places i a partir del gener se n’afegiran 2.000 més. També s’incorporarà una línia específica de matemàtiques en els plans de formació de zona, amb un total de 75 arreu de Catalunya, on en cada zona s’assignaran docents col·laboradors de suport a les iniciatives i seminaris programats.

Es crearà una borsa de professorat formador i paquets formatius per desenvolupar activitats amb entitats i a partir del febrer es posarà en marxa una nova formació per a les matemàtiques al batxillerat, amb més de 300 places. De la mateixa manera, es fomentaran els Clubs de Matemàtiques per a professorat. Serà a partir del curs 2023-2024, i s’adreçaran als docents d’escoles i instituts com a espai de reflexió pedagògica sobre l’aprenentatge competencial de les matemàtiques, i que arribarà a 800 docents cada any.

Pel que fa a la llengua catalana, la secretària de Transformació Educativa ha remarcat que s’introduiran les proves orals a les avaluacions de competències bàsiques de 6è de primària i de 4t d’ESO, recordant que seran proves censals i avaluaran, entre altres aspectes, la capacitat d’expressió i la fluïdesa de l’alumnat.

També es reforçarà la formació del professorat amb la programació de 4.150 places per a l’obtenció del nivell C2 durant el curs actual . Al mateix temps, s’acompanyarà als docents en metodologies de foment de l’ús del català, «proporcionant-los eines per adequar la resposta didàctica a la diversitat lingüística a l’aula», com ara tallers o formació.

A més, s’estendran els programes d’acceleració de l’ús del català, que aquest curs 2022-2023 ja apliquen un total de 500 centres. L’objectiu és que cada any s’hi incorporin 700 centres i que el 2026 tots els centres educatius hagin pogut rebre aquest acompanyament, afirmen des del departament.

Finalment, segons Educació els resultats de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO han posat de manifest que la pandèmia ha afectat de forma significativa en la seva caiguda. Així, s’impulsaran les activitats d’immersió en llengua anglesa per a centres de complexitat amb l’organització de tallers per a l’alumnat, passant d’un pressupost de 100.000 el 2022 als 400.000 euros el 2023.

D’altra banda, es fomentarà la mobilitat internacional i els intercanvis d’alumnat i professorat i s’incrementarà la formació del professorat de i en llengua anglesa, passant de les 500 a les 1.000 places anuals, especialment en les formacions dirigides a l’ESO i la postobligatòria. El curs vinent, a més, es posaran en marxa les proves lliures per a l’acreditació del nivell C2 d’anglès, amb 1.000 places anuals inicialment.

Activitats de compensació en centres de complexitat |

Paral·lelament, Educació treballarà en els centres d’alta complexitat a través d’iniciatives que ajudin a millorar les competències bàsiques del seu alumnat reforçant les «activitats palanca», que són aquelles iniciatives dels centres que permeten dinamitzar un procés de transformació global.

La conselleria també dotarà l’alumnat més vulnerable de més recursos per acompanyar la seva escolarització a través del decret d’admissió. Els centres amb major complexitat rebran 384 euros per alumne en el cas dels centres públics i 988 euros als centres concertats per a poder adquirir material.

Aquest seguit d’actuacions de compensació es duran a terme amb l’acompanyament de la inspecció educativa, que per primera vegada donarà les eines a cada centre per a analitzar els resultats propis, els assessorarà en els aspectes de millora i els orientarà en les activitats formatives més adequades per afrontar les necessitats d’aprenentatge detectades.

Text: Social.cat / AMIC 

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.

More in Actualitat