Us expliquem qui haurà de portar màscara a l’espai públic a partir del 21 de maig de 2020

Diferents governs entre ells català, demana al govern espanyol que apliques l’obligatorietat de dur màscara a l’espai públic i comú de tot l’estat espanyol. Finalment avui el BOE ha publicat la llei que regula l’ús de portar màscara al carrer quan no sigui possible mantenir els dos metres de distància recomanats.

Així doncs l’Ordre, regulal’ús obligatori de màscara quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de dos metres. Així, s’estableix que les persones de sis anys d’ara endavant hauran de portar-la quan es doni aquesta circumstància en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.

També es remarca que és recomanable per als nens d’entre 3 i 5 anys i que preferentment hauran d’usar-se les màscares higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca.

Quan no s’hauran de portar les màscares? |

No s’exigirà el seu ús en les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada pel seu ús, les que tinguin motius de salut degudament justificats o aquelles que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que ho facin inviable.

A més, el text indica que no serà exigible tampoc en el desenvolupament d’activitats en les quals, per la mateixa naturalesa d’aquestes, resulti incompatible el seu ús o si existeix una causa de força major o situació de necessitat.

Tampoc serà obligatori en el desenvolupament d’activitats que resultin incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes.

Hi haurà sancions? |

Doncs el decret de l’ordre que regula la utilització no s’específica enlloc cap mena de sanció al repsecte.