«Temps per tu» el programa per a persones cuidadores a Gràcia.

atenció ciutadana

En la vida hi ha moltes maneres de mesurar la qualitat de vida de les persones, educatives, econòmiques, socials però també segons el temps d’oci i de lleure de què disposen. Per aquest motiu la disponibilitat de temps és una qüestió sensible, que afecta a tothom, convertint-se en alguns casos en un factor de desigualtat social o de gènere. Aquestes realitats fan necessàries mesures de promoció i suport a les famílies, especialment aquelles que compten entre els seus membres amb persones amb algun tipus de dependència.

El programa ofereix temps personal per a les persones cuidadores, mentre els familiars al seu càrrec participen en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats i dirigides per professionals de lleure per a persones amb discapacitat.

Activitats a Gràcia |

“Temps per tu” per a famílies amb infants amb discapacitat de 0 a 4 anys
Lloc
: Escola Bressol Municipal sant Medir (C. Santa Rosa, 7)

Inici: 8 octubre 2016
Dia: Dissabtes cada 15 dies de 10:00h a 13:30h.

“Temps per tu” per a famílies amb nens i joves amb discapacitat de 4 a 18 anys
Lloc
: Escola Rius i Taulet (Pl. Lesseps, 19)

Inici: 1 octubre 2016
Dia: Dissabtes cada 15 dies de 10:00h a 13:30h.

“Temps per tu” per a famílies amb adults amb discapacitat a partir de 18 anys
Lloc
: Centre Cultural La Violeta (C. Maspons, 6)

Inici: 1 octubre 2016
Dia: Dissabtes cada 15 dies de 16:30h a 20:00h.

S’estableix un preu públic amb reduccions en funció de la situació socioeconòmica de la família, els usuaris del servei podran gaudir d’una reducció del 50% o d’una exempció del pagament. Per accedir al servei ofert es prioritzarà: la seva adequació a les característiques de les persones, les necessitats familiars, la proximitat de la llar familiar i la situació econòmica.

Si hi esteu interessats heu d’omplir i lliurar la fitxa de sol·licitud que trobareu als equipaments públics on s’ofereixi el servei. Per a més informació us podeu adreçar a la bústia: tempspertu@bcn.cat. La inscripció restarà oberta durant tot el curs mentre quedin places.