Tancament provisional Piscina-llac del Parc Creueta del Coll.

Parc Creueta

Aqust passat divendres, 31 de juliol es va tancar de cara al públic la instal·lació de la piscina-Llac  del Parc de la Creueta del Coll, amb motiu d’una avaria en la canonada de subministrament d’aigües. El proper dilluns, els tècnics acabaràn de fer el diagnòstic de l’abast de l’avaria i es podran iniciar els treballs necessaris per a resoldre la incidència. El servei de piscina es restablirà tan punt es resolgui l’esmentada incidència.

La resta del Parc de la Creueta del Coll continua oberta al públic. Només resta tancada provisionalment el servei de piscina, que es tracta d’una instal·lació provisional que es posa en funcionament durant els mesos d’estiu adequant el llac artificial com a zona de bany.