Talls parcials a la línia 3 de Metro durant el mes d’agost a les estacions de Gràcia.

Com ja és habitual (TMB) aprofita l’estiu, època amb menys afluència de viatgers, per dur a terme millores tant en la infraestructura del Metro com tasques de manteniment. El servei de metro de Barcelona quedarà interromput parcialment aquest mes d’agost a la línia 3 a conseqüència de les obres de millora i manteniment de la xarxa.
El passat 29 de juliol van començar les obres que al llarg d’aquest estiu afectaran el tram de l’L3 comprès entre les estacions de Lesseps i Canyelles. L’actuació consistirà bàsicament a renovar la via i s’executarà en dues fases.

La primera fase afectarà del 29 de juliol al 14 d’agost, i es tancarà el tram que va de les estacions de Vall d’Hebron a Canyelles, ambdues incloses. Per tal de causar els menys efectes negatius, s’ha habilitat un servei d’autobusos que far el recorregut entre totes les estacions afectades. A més, convé recordar que es poden utilitzar les línies de bus H4, 27, 60 i 76 com a alternativa per arribar a la majoria d’estacions del tram afectat.

La segona fase, comprèn des del dia 22 d’agost al 3 de setembre en què es tancarà el tram que va de les estacions de Vall d’Hebron a Lesseps, ambdues incloses. Els afectats també podran fer servir un servei d’autobusos que farà el recorregut entre totes les estacions afectades. I les línies de bus que cobreixen bona part del tram són la 27 i la V15.e.