Talls a la línia 4 i línia 11 de Metro durant Setmana Santa.

Com és habitual TMB aprofita el temps de vacances, de menys afluència de passatgers, per fer atures parcials en diferents línies per a dur aterme treballs de manteniment i de reformes. En aquest cas durant la Setmana Santa es duran a terme obres de millora a la infraestructura de la L4 del metro i també a la L11.

Línia 4 METRO TMB |

Pel que fa a la L4 hi haurà el tall des del dissabte 19 i fins al dilluns 28 de març, tots dos inclosos, i afectarà les estacions compreses entre  La Pau i Selva de Mar, que quedaran sense servei, per tasques de manteniment.

l4 tall

Enllaços amb bus |

Línia 11 METRO TMB |

Pel que fa a la Línia 11 també hi haurà treballs de manteniment de la infraestructura, així doncs el servei estarà interromput des del dissabte 19 i fins al dilluns 28 de març, tots dos inclosos, i quedarà fora de servei des de Trinitat Nova fins a Can Cuiàs.

l11 tall

Enllaços amb bus |

Un bus especial farà el recorregut entre les estacions afectades amb el mateix horari del metro.

Ubicació de les parades del bus especial a prop de les estacions del tram afectat.