Suspeses les llicències d’habitacions d’ús turístic en habitatges durant un any

El passat 4 d’agost la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret de Turisme, el qual preveu una nova modalitat del lloguer d’habitacions d’ús turístic en habitatges habituals, és a dir un habitatge en què sempre hi visqui la persona que posa per llogar l’habitació, a més determina que aquests lloguers no podran superar els trenta-un dies d’estada, també hi ha d’haver un màxim de 4 places per pis. A més el nou decret també preveu que els ajuntaments puguin regular l’activitat a cada municipi. I per aquesta raó l’Ajuntament de Barcelona ha decidit de suspendre l’atorgament de llicències, els permisos per a la realització d’obres de llar compartida amb la finalitat d’iniciar els estudis previs per tramitar la regulació d’aquesta activitat a la ciutat, i altres autoritzacions per al període d’un any sencer.

A partir d’aquí l’administració local iniciarà una sèrie d’estudis previs per tramitar un pla especial per regular la implantació de l’activitat. D’altra banda, es podrà també procedir a la tramitació d’una ordenança que fixarà els requisits per a l’exercici de l’activitat a la ciutat de Barcelona.