Sessió de retorn del procés participatiu de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia.

ateneufabricacioAquest dijous 24 de novembre a les 19:00 h tindrà lloc la sessió de retorn al veïnat del procés participatiu de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia a la seu del districte (Plaça de la Vila, 2). D’aquesta manera El districte de Gràcia incorpora en les seves mesures del Pla d’Actuació del Districte (PAD) la creació d’un ateneu de fabricació al seu territoridel qual ja se n’ha realitzat el Pla Estratègic.

En el marc del procés de participació del Pla d’actuació es van realitzar sessions de treball en format d’espai de debat sobre l’ateneu de fabricació de Gràcia on es van  convidar a entitats i associacions en funció de 3 eixos de treball: aprenentatge, apoderament i emprenedoria.

L’Ateneu de Fabricació del districte s’ubicarà a una antiga nau de 474 m2 al carrer del Perill número 8, on abans hi havia hagut una empresa d’arts gràfiques i un parc de jocs infantils, que actualment es troba en desús.

El Pla Estratègic de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia ha definit nous i diferents objectius:
– Recuperar coneixements, tècniques i materials que s’han anat perdent degut al tancament d’un nombre important d’establiments de referència, artesans i tallers tradicionals al Districte.
– Potenciar la col·laboració entre les associacions, empreses, comerciants i ciutadans. 
– Impulsar un espai de cocreació obert i públic on es fomenti la igualtat d’oportunitats.

D’altra banda, el marc estratègic de l’Ajuntament de Barcelona pel mandat 2016-2019 parteix d’una visió que planteja com a objectiu principal aconseguir una ciutat democràtica i justa, que garanteixi i potenciï allò comú, treballant per fomentar, reforçar i promocionar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària (ECSS).

Des d’aquest punt de partida,  la Xarxa d’Ateneus de Fabricació de l’Ajuntament de Barcelona, és una iniciativa basada en estructures en xarxa, col·laboratives, amb la voluntat d’actualitzar el concepte de ciutat intel·ligent apostant per la innovació social, socioeconòmica, ambiental i tecnològica que es posi al servei de la resolució dels problemes reals de la ciutat.

El model d’economia col·laborativa, es basa més en l’ús que en la propietat, perquè compartir és un model de negoci, un model de ciutat o un modus vivendi. L’economia col·laborativa dels Ateneus de Fabricació es desenvolupa en base a la llibertat de coneixement de la ciutadania, amb un sistema de contraprestacions, que genera, multiplica, i hibrida persones i projectes.

Així dóncs, els Ateneus de Fabricació són un nou servei públic on les persones aprenen, treballen i col·laboren per fer realitat idees que, alhora, transformen l’entorn i poden contribuir al desenvolupament social. Actualment a la ciutat hi ha tres ateneus de fabricació en funcionament i treballant en xarxa: un al Districte de Les Corts, un al Districte de Nou Barris i un al Districte de Ciutat Vella. Els objectius principals d’un ateneu de fabricació són: Apropar la tecnologia i la ciència de la fabricació digital a tota la ciutadania, desenvolupar models de participació i treball en xarxa, donar suport a projectes que tinguin reversió social i compartir el coneixement generat en tots els processos.