S’edita a Gràcia una guia de serveis per a la gent gran.

Gent Gran cara

El Districte acaba de publicar aquesta guia, que va ser presentada el passat 2 d’octubre durant la celebració del Dia Internacional de la  gent gran. És un instrument al servei de les persones perquè coneguin els equipaments, recursos i serveis que tenen a la seva disposició i que els ajuda a gaudir d’un envelliment actiu i saludable.

Gràcia té un des col·lectius de gent gran més actius. Per això disposen de casals i espais per a gent gran, el projecte d’acció comunitària Radars, el portal de recursos a internet, iniciatives com Activa’t als parcs, el Punt de Trobada Virolai, horts urbans, i d’altres que es descriuen a la guia.

Hi podeu trobar més informació a  www.serveisgentgrangracia.org

Més informació |