S’amplia fins el 3 de novembre de 2020 l’ajuda per als locals de lloguer

Fins al 3 de novembre els propietaris de locals comercials de menys de 300 metres quadrats de Barcelona que tinguin local destinat a les activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma podran demanar una ajuda per a compensar la pèrdua del lloguer.

Per a poder rebre aquesta ajuda els titulars del local han de ser autònoms, microempreses o petites empreses, d’acord amb el criteri de classificació europeu, i no poden estar ubicats en centres comercials ni galeries. A més els locals que poden demanar aquesta ajuda són els que es dediquen a la venda al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies), serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc., serveis d’hostalatge, serveis de reparació i agències de viatges. Cal tenir en compte que per «rebaixa significativa» s’entén una rebaixa en l’import de com a mínim el 25 % del preu vigent abans de la declaració de l’estat d’alarma. A partir de les bases, l’Ajuntament adjudicarà una subvenció de 600 euros si la rebaixa del lloguer és d’entre el 25 i el 50 %, i de 1.200 euros si la reducció és de més del 50 %. Podeu trobar tota la informació a aquesta web.