Remodelació del carrer Ca l’Alegre de Dalt.

Durant aquest primer trimestre de l’any, el districte de Gràcia iniciarà les obres de remodelació i renovació del carrer de Ca l’Alegre de Dalt, des del carrer Camèlies fins al passeig Pi i Margall, al barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. La intervenció cobrirà un total de 6.800 metres quadrats de superfície. Amb un pressupost de més de 1,32 milions d’euros, l’obra busca millorar aquest carrer com a espai urbà i fer-lo més confortable per als vianants, mantenint–hi la circulació viària i l’aparcament actuals.

Les obres implicaran, inicialment, fer un moviment de terres per a conformar la rasant del carrer. També s’aprofitarà per a renovar ferms i paviments, s’instal·laran les xarxes d’enllumenat i reg, es farà plantació de nou arbrat, i es canviarà el mobiliari urbà existent. Alhora, s’adaptarà la senyalització i la semaforització. L’arbrat nou serà del tipus Pyrus calleriana chanticleer (Perera de Callery).

Aquesta plantació de nou arbrat en alineació suposarà l’ampliació de la vorera actual del costat Besòs. La vorera del costat Llobregat es mantindrà a 1,75m, l’amplada actual, i la vorera Besòs s’ampliarà de fins a aproximadament 2,50 m. L’amplada restant, de 5 metres, estarà disponible per una via de circulació i una línia d’aparcament. En el tram entre el carrer de Legalitat i el passeig de Pi i Margall s’ha dissenyat una nova secció que redueix l’amplitud de la via de circulació, però manté als seus dos costats les línies d’aparcament. D’aquesta manera, conservant l’ús viari del carrer, s’aconsegueix una ampliació de la vorera actual del costat Besòs, que passa de 3 a 4,5 metres i permet crear espais per estar a la vorera, amb la incorporació de nou mobiliari. El termini previst per a l’execució de les obres és de 8 mesos.