Remodelació de la Travessera de Dalt.

travesseradedaltobres

Ja fa mesos que han començat les obres de millora de l’espai urbà a la Travessera de Dalt. per aquest motiu el tram comprès entre la Plaça Lesseps i el carrer Escorial, ja té  la vorera del costat muntanya  gairebé finalitzada i, això significa que s’inicien els treballs al costat mar, es tallen alguns carrers i s’anul·la una parada d’autobús.

La vorera del costat muntanya està gairebé finalitzada. Queden pendents treballs puntuals d’instal·lació d’elements urbans. El dia 9 d’octubre van començar els treballs previs que permetran iniciar la urbanització de la vorera costat mar. Això provocarà talls de circulacióen alguns carrers adjacents.

Principals treballs previstos |

Al costat muntanya:
– Instal·lació d’elements urbans i acabats de la nova vorera.

Al costat mar:
– Tancament i implantació de la zona d’obres.

– Fresatge de l’aglomerat.
– Excavació i execució de les canalitzacions per al sistema de recollida d’escombrraries RSU.
– Execució de les canalitzacions soterrades de serveis.
– Connexions de clavegueram.

Circulació de vehicles |

Els carrers d’Albacete, de la Granja, del Torrent de les Flors i de Sorsestaran tallats a la Travessera de Dalt a partir de l’11 d’octubre. L’accés a les zones de càrrega i descàrrega i als guals d’aquest tram, es farà mitjançant el pas en doble sentit de circulació des dels carrers del Cardener i de Santa Perpètua. L’accés als guals de la travessera estarà permès en tot moment.

Parades de bus |

Sentit Llobregat:
9422 Travessera de Dalt, 51-61: Línies H6, 24, 32 i N0 – ANUL·LADA
2777 Travessera de Dalt – Larrard: Línies H6, 24, 32 i N0
1513 Travessera de Dalt – Verdi: Línies H6, 24, 32 i N0
Sentit Besòs:
505 Travessera de Dalt – La Granja: Línies H6, 24,32, 116 i N0.

Bústies de recollida pneumàtica |

A partir del 17 d’octubre de 2016 s’habilitaran les bústies de recollida pneumàtica que ja estan instal·lades al carrer, i que ha estat possible gràcies a l’ampliació de la central de recollida pneumàtica de residus del barri. Aquest sistema de bústia integrada farà que el reciclatge dels residus orgànics i del rebuig sigui encara més respectuós amb el medi ambient, ja que permet reduir la circulació de camions i l’impacte sonor derivat de la recollida.

A més, les bústies pneumàtiques han estat dissenyades per integrar-se perfectament en el nostre entorn i deixen més espai lliure al carrer. Per informar sobre el funcionament de les bústies, així com de la correcta separació dels residus, durant les properes setmanes tindreu a la vostra disposició informadors ambientals al voltant de les bústies.

Obres Travessera de Dalt |

Les obres de remodelació i reurbanització de la Travessera de Dalt en el tram comprès entre la Plaça Lesseps i el carrer Escorial es van iniciar el novembre de 2015. El tram on s’actua compta amb 700 metres de longitud i una superfície total de 21.462 m2. L’actuació a la Travessera de Dalt permetrà disminuir l’espai destinat al trànsit rodat i augmentar l’espai per a vianants i transport públic.

A més, s’està eliminant l’efecte barrera que ha suposat la Ronda del Mig en la seva configuració inicial, que pràcticament impossibilita la relació entre barris situats a banda i banda de la Ronda. També s’estan suprimint les barreres arquitectòniques i actualitzant i ordenant el mobiliari urbà.

Aquí trobareu més informació de les obres en curs.