Reducció de la mobilitat a diversos carrers de l’entorn del Park Güell

A partir de l’1 de febrer d’aquest 2021 es posaran en marxa diferents pilones de diversos carrers ubicats al voltant del Park Güell, això afectarà la reducció a la mobilitat dels vehicles i per tant, els veïns per a poder accedir, hauran de tenir una targeta que els permeti la circulació.

Així a partir d’aquest mes de febrer els carrers diversos carrers tindran unes pilones que limitaran la mobilitat en vehicle.

Els carres són els següents:
Olot, núms 6 a 24
Mercedes, núms. 6 a 20
Larrardnúms. 37 a 70
Marianao, núms. 1 a 26

Per tant els veïns tinguin dret a l’accessibilitat, com són els residents empadronats a l’àmbit i amb vehicle domiciliat, Veïns amb mobilitat reduïda, Veïns majors de seixanta-cinc anys, que tenen plaça d’aparcament llogada dins de l’àmbit de restricció o comerciants que tinguin l’establiment en l’espai restringit podran recollir a partir del 18 de gener i durant un mes, les noves targetes als armariets del carrer de Sant Josep de la Muntanya amb obertura de 9:00 a 18:00 hores. Per a l’entrega de les noves targetes serà imprescindible mostrar Carnet Nacional d’Identitat.