Quines són les activitats que estan restringides a Catalunya pel COVID-19? Preguntes i respostes

Protecció Civil ha emès un comunicat explicant que es pot fer exactament i per tant quines són les activitats que en aquests moments estan restringides a tota Catalunya i quines no. Des del TOT GRÀCIA us expliquem quines són.

Hi ha un telèfon d’informació centralitzat?
D’informació el 012, per simptomatologia el 061. El 112 només per emergències i en cap cas
per informació.

Es pot entrar o sortir dels municipis?
Per tot Catalunya es demana que no hi hagi mobilitat. A més, a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí hi ha controls per no entrar ni sortir. Només ho poden fer els serveis essencials (seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts – escorxadors-).

Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars
Sí, com a servei essencial.

Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats?
Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.

La gent pot sortir al carrer i comprar?
Només per a fer les compres habituals i evitant aglomeracions i mantenint un metre de distància entre persones.

Puc quedar amb gent al carrer?
No. Les sortides al carrer es limiten a les activitats esmentades anteriorment.

Puc portar els infants al parc?
No.

Puc anar a veure el meu familiar o amic o veí a casa seva?
Sí, però no és recomanable.

Puc visitar els meus familiars dependents?
Sí, per garantir l’atenció que necessitin.

Sóc persona depenent. La persona que m’assisteix podrà venir?
Sí, forma part dels serveis essencials que es permeten.

Puc treure a passejar la meva mascota?
Sí, mantenint les distàncies i mesures de protecció i seguretat.

Puc anar a bars i restaurants?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

Puc anar al cine o teatre?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

La biblioteca/museus/centres cívics estan oberts? Hi puc anar?
Estan tancats des del dia 14 de març i durant 15 dies.

Els centres comercials estaran oberts?
No, només els dedicats exclusivament a productes alimentaris, d’higiene o neteja o els espais dels centres comercials dedicats a aquests productes.

Les botigues en general poden obrir?
Sí, amb les limitacions dels centres comercials, i amb la indicació de respectar la separació d’un metre entre persones.

Tinc una cita mèdica. Hi puc anar?
Si no és urgent, millor posposar-la.

Funciona el transport públic?
Sí però amb reducció d’un terç de l’ocupació i no és recomanable el seu ús.

Puc anar a fer gestions a l’ajuntament (multes, impostos…)?
Abans d’anar-hi, consulteu amb l’Ajuntament si podeu fer els tràmits telemàtics o posposarlos.

Què es considera un servei essencial?
Seguretat i emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, permisos penitenciaris, residus urbans i industrials, residus sanitària, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius/morts -escorxadors-.