Proposta de remodelació de l’avinguda del Príncep d’Astúries.

princepdasturies

Els districtes de Gràcia i  Sarrià – Sant Gervasi han elaborat una proposta de remodelació de l’avinguda del Príncep d’Astúries que consisteix a eliminar dos carrils de trànsit rodat, l’un es destinarà a ampliar la vorera i l’altre a serveis, com contenidors i una zona d’aparcament per a motos i vehicles de persones amb discapacitat. També se’n renovarà el mobiliari i s’hi plantarà més arbrat. La proposta, que ja s’ha exposat al veïnat, respon a una la demanda de la ciutadania perquè es creï en aquest carrer un espai més adequat per als vianants.

Les voreres |

Les voreres passarien de tenir 2,2 metres d’amplada en els trams més estrets (3,10 en els més amples) a 4,5 metres. Això permetria guanyar més de 2.100 metres quadrats de vorera respecte a la disposició actual i plantar arbrat en ambdós costats del carrer, ara en algun tram només n’hi ha al costat del Llobregat. La vorera seria contínua en tota l’avinguda, amb passos de vianants elevats a les cruïlles amb els carrers, excepte a les dels carrers de Guillem Tell i Madrazo.

La calçada, que ara és de gairebé 15 metres d’amplada, té cinc carrils de trànsit rodat: tres en sentit descendent i dos en sentit ascendent. Amb l’ampliació de les voreres, aquesta via passaria a ser d’11 metres, 3 carrils, i s’endreçaria de la manera següent: en sentit descendent s’hi faria una via de serveis i dos carrils per al trànsit (un carril bus i un per als vehicles privats) i en sentit ascendent hi hauria un carril per als cotxes i els busos.

El carril de serveis permetria endreçar els diferents elements del carrer, com els contenidors i les motos, que ara resten espai a les voreres i per a les quals s’habilitarien places d’aparcament a la calçada. També hi hauria places d’estacionament reservades per a vehicles de persones amb discapacitat.

La remodelació implica renovar tota la calçada del carrer i el paviment de les voreres (amb panots del model Barcelona), plantar-hi més arbres i instal·lar-hi enllumenat nou, per al qual es faria servir un model de fanal amb leds.

Tot el projecte té un pressupost previst de 4,05 milions d’euros. Un cop acabat el procés de participació del veïnat, el desembre d’enguany, es redactaria el projecte executiu durant el primer semestre del 2017, i les obres, d’una durada aproximada de 14 mesos, es podrien començar a finals del 2017.