Procés Consultiu sobre l’obertura dels comerços en festius durant l’estiu.

AjuntamentL’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa des d’aquesta setmana, un procés consultiu sobre l’obertura comercial els diumenges i festius d’estiu en la zona declarada turística de la ciutat que actualment inclou barris de Ciutat Vella,  l’Eixample, Sants-Montjuïc, Gràcia i Sant Martí.

Amb la finalitat de cercar el màxim consens, l’objectiu del procés consultiu és recollir de manera pública i transparent la diversitat d’opinions a l’entorn d’aquest tema, ampliant el debat a altres col·lectius més enllà del propi sector comercial. Per aquest motiu, poden participar en la consulta no només associacions de comerciants, patronals, gremis, empreses i comerciants a títol individual, sinó també sindicats, associacions de consumidors, associacions veïnals, membres del Consell Ciutadà i, també, la ciutadania en general.

El procediment de consulta es farà via on line, a través d’una enquesta a la qual es podrà accedir des del web de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona www.barcelona.cat/consultacomerc. També s’hi podrà accedir des del web www.lamevabarcelona.cat.

El procés es desenvoluparà en el seu conjunt durant 3 mesos, d’octubre a desembre.  La fase d’enquesta on line tindrà una durada d’1 mes, desprès de la qual es publicaran els resultats de les aportacions rebudes que seran analitzades juntament amb els resultats d’altres informes i enquestes adreçats a la ciutadania i al sector comercial que periódicament encarrega  la Direcció de Comerçi Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

Tota la informació recopilada es presentarà  posteriorment en una jornada que se celebrarà el mes de desembre i on es convidarà als actors participants del procés.

L’objectiu d’aquesta jornada és el de crear un espai de debat i reflexió per tal de cercar el màxim acord possible en l’obertura dels comerços durant els diumenges i festius de la temporada d’estiu. El procés finalitzarà amb l’articulació d’una proposta definitiva que seria aprovada en el Consell Plenari Municipal.

Cercar el màxim acord

El passat estiu 2015 el govern municipal  va mantenir la mateixa regulació acordada l’any anterior en matèria d’obertura en festius dels establiments comercials de la ciutat. Això significava que els  comerços situats a les zones turístiques de Barcelona podien obrir vuit hores els diumenges dels mesos de juliol i agost i fins al 15 de setembre  entre les 10 i les 18 hores.

L’equip municipal va manifestar el seu compromís,  un cop finalitzat aquest període,  de reprendre el diàleg amb el teixit comercial, els grups polítics, els sindicats i els consumidors per tal d’arribar a un consens en benefici de tots els implicats.

La voluntat del consistori és la de participar activament en l’impuls d’alternatives a la desregulació dels horaris comercials. Malgrat l’ interès legítim d’algunes zones comercials de la ciutat per aprofitar la presència de turisme, la prioritat de l’Ajuntament és vetllar perquè el comerç tradicional, familiar i de proximitat no es vegi perjudicat per una liberalització d’horaris.