Primers passos per a la reordenació de set places a Gràcia.

terrasses

La Comissió Tècnica de Terrasses ha informat favorablement sobre les ordenacions singulars de les places gracienques de la Vila de Gràcia, del Diamant, de la Revolució, del Sol, de la Virreina, del Nord i de Rovira i Trias.

La nova organització d’aquests espais s’ha fet mitjançant un seguit de processos participatius al districte de Gràcia i amb reunions específiques en cada plaça. Eloi Badia, regidor de Gràcia, explica: “En aquestes reunions van participar tots els actors que fan ús de l’espai, no només els responsables dels establiments de restauració, sinó que també s’han tingut en compte les opinions dels veïns i els usuaris de les places, perquè volíem entendre quins usos s’hi feien per poder repensar la distribució dels diferents elements.”

Criteris de regularització |

Els criteris que s’han seguit per elaborar les regulacions inclouen el flux de vianants, els accessos als comerços, el pas de vehicles d’emergència i serveis i les condicions d’accessibilitat. També s’han tingut en compte la distribució d’elements urbans i els usos dels edificis i equipaments al voltant de les places i les plantes baixes comercials. A banda de la reagrupació i reorganització de les terrasses de bars i restaurants, també es preveu modificar la ubicació del mobiliari urbà per millorar l’espai de pas per als vianants.

Daniel Mòdol, regidor d’Arquitectura, Paisatge i Patrimoni, explica que el fet de tractar-se d’un acord fruit d’un procés participatiu permetrà canviar l’ordenança d’acord amb els usos reals que els veïns i comerciants fan de les places.

D’altra banda, la Comissió Tècnica de Terrasses ha informat de manera favorable un total d’onze ordenacions singulars més en altres districtes: les rambles de Fabra i Puig i l’Onze de Setembre, a Sant Andreu; la plaça d’Eivissa, a Horta-Guinardó; la via Augusta amb els carrers del Doctor Roux i de Calatrava, a Sarrià – Sant Gervasi, entre altres.

Després de passar un període d’exposició pública de 30 dies per poder-hi presentar al·legacions, la Comissió de Govern en farà l’aprovació definitiva.