Pla d’Usos del districte de Gràcia.

Plaça solEl document, que posa al dia el Pla d’Usos de 2005, proposa la regulació de fenòmens nous com els comerços de plats preparats, els albergs de joventut o les residències d’estudiants. Tant a la Vila de Gràcia com al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova es mantindrà la restricció per obrir nous bars, restaurants i locals d’oci nocturn. També es proposa facilitar l’obertura de nous establiments de caire cultural per atendre les necessitats de les entitats del districte i d’aquest sector econòmic. Així doncs aprovat el passat 26 de setembre, la comiscó de govern de l’Ajuntament de Barcelona va donar el vistiplau inicial, a l’actualització del Pla d’Usos del districte de Gràcia, un document que substituirà el vigent, aprovat el 2001 i modificat parcialment el 2005.

Aquesta suspensió s’allargarà fins que s’aprovi definitivament la normativa, que ara obre el seu període d’exposició públicam que normalment és de 30 dies, però aquesta vegada i degut a la petició dels veïns i a les demandes socials aquest període serà de 3 mesos.
El pla distingeix diverses zones:

a) Zona saturada: el pla no permetrà l’obertura de nous establiments a les zones de Gràcia Centre, a la Vila de Gràcia, que inclou les principals places, com Plaça de la Vila, Revolució, Sol, Virreina i Diamant, així com la trama urbana que les uneix.

D’aquesta manera, aquestes zones continuen mantenint el mateix nivell de restricció que ja tenien amb el pla vigent.

b) Zones de contenció: el Pla ha de permetre l’obertura de nous establiments sempre i quan aquesta nova activitat no comporti un augment del nombre total en la zona. S’ha considerat ‘zona de contenció’ les zones de Gràcia Corona, Gran de Gràcia, Eixos Pi Margall i Escorial, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. S’ha de considerat ‘zona de contenció’  les zones de Gràcia Corona, Gran de Gràcia, Eixos Pi Margall i Escorial, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.

La Zona c) són aquelles que no queden compeses entre les dues primeres. I finalment trobarien les zones d) Àrees de Tractament Específics (ATE): A més, totes les places de la Vila de Gràcia, tant les que presenten problemes de saturació com les que no, tindran un tractament específic, així com la zona d’influència del Park Güell i el seu entorn més inmediat.

També cal recordar que s’aixeca la prohibició d’obertura de noves sales de cinema, com també de teatres o equipaments culturals i esportius, exeptuant les diferents activitats de restauració. Segons la plataforma Gràcia on vas? Consideren que mentre no s’obri el perídode de participació als veïns i entitats del barri, el Pla d’Usos només reflecteix el que l’Ajuntament vol.