Participa a l’Audiència Pública del Districte, el dimecres 30 de novembre de 2016.

AjuntamentL’Audiència Pública de Gràcia se celebra  dimecres 30 de novembre, a la Sala d’actes de la Seu del Districte. Aquests darrers mesos s’han anat incorporant diferent  iniciatives en l’àmbit de la participació ciutadana, encaminades a la millora de la pròpia participació, de la transparència i de la conciliació familiar. Entre les millores introduïdes destaca el tractament de  l’Audiència com a un òrgan unitari desvinculat del Plenari, la retransmissió en streaming que permet seguir en directe aquests espais a través del web del districte o la publicació al web del document de les respostes donades a la ciutadania.

Una altra de les propostes que s’han impulsat  és la incorporació del corre electrònic participagracia@bcn.cat perquè tots aquells veïns i veïnes que vulguin participar tinguin l’opció d’avançar la seva intervenció amb un mínim d’antelació de 48 hores a la convocatòria. En aquesta ocasió podeu avaçar-les fins el dilluns 28 pel matí. D’aquesta manera es pot  treballar la qualitat de la resposta i es millora l’eficàcia i agilitat durant el transcurs de l’audiència, ja que les intervencions anticipades es llegeixen públicament en el bloc inicial.  Aquesta formula també permet als veïns i veïnes poder incorporar-se a l’audiència sense haver d’omplir prèviament el formulari amb la seva intervenció.

Us recordem que l’audiència pública, com la defineix la Carta Municipal de Barcelona, és una de les principals eines de participació prevista perquè la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal l’adopció de determinats acords o per rebre informació de les seves actuacions. A més, pot ser de l’àmbit ciutat o districte, es fa de forma oral i hi pot assistir tothom que ho desitgi.