OPINIÓ: Col·lectiu d’opinió, recerca i difusió del pessebre El Bou i la Mula

Per: Albert Dresaire Secretari del col·lectiu El Bou i la Mula.

El pessebre és un món. Aquest és un dels lemes que guien el treball del col·lectiu pessebrista El Bou i la Mula. Un col·lectiu format per persones de procedència diversa que tenim en comú l’estima cap aquesta tradició nadalenca. Des de la nostra fundació, l’any 1999, ens hem marcat diversos objectius: el primer, promoure la recerca sobre el pessebre. Es tracta d’una tradició amb una llarga història al darrera i que ha generat al seu voltant un important patrimoni cultural, artístic i etnològic; però malgrat això existeixen pocs estudis seriosos que aprofundeixin en els diferents aspectes d’aquesta tradició. Per això el nostre col·lectiu ha promogut diversos treballs de recerca, que han vist la llum en forma d’articles, llibres o inventaris d’elements patrimonials.

Un altre objectiu és fer difusió del pessebre. I difusió no només vol dir animar tothom a fer-lo o donar-ne a conèixer la seva història, sinó sobretot mostrar totes les possibilitats que ens ofereix. Al llarg dels anys hem recollit diverses experiències sobre el valor pedagògic del pessebre i per nosaltres ha estat molt important donar-lo a conèixer. I ens agrada molt explicar que l’hem portat a espais on no sempre és present: articles a la premsa, edició de llibres divulgatius, espais a la ràdio i fins i tot un curs sobre pessebrisme a la universitat.

Tenim, també, l’objectiu de promoure el debat al voltant del pessebre. Estem convençuts que si volem que aquesta tradició continuï viva cal saber-la renovar, repensar-la i donar-li nous llenguatges que l’apropin a la nostra societat. Ens entristeix veure com iniciatives engrescadores (i profundament tradicionals!) com són els pessebres que alguns anys es fan a la plaça de Sant Jaume de Barcelona poden arribar a ser bandejades per certs polítics i pretesos defensors de la tradició, que l’única cosa que aconseguiran és quedar-se sols fent el pessebre. I ens entristeix constatar com, en nom d’un mal entès laïcisme, es nega la possibilitat de fer-lo a algunes escoles. 

En la mesura de les nostres possibilitats hem intervingut en aquests i altres debats al voltant del pessebre i, en definitiva, hem fet articles, llibres, conferències… sempre amb l’objectiu de mostrar la seva riquesa i avançar en el seu coneixement i gaudi. I el darrer dels nostres objectius el formulem així: “celebrar el pessebre”. És a dir, que tota la feina que fem com a col·lectiu no pot oblidar mai el seu component lúdic que, d’altra banda, és un dels trets intrínsecs del pessebre.