Obres de substitució del clavegueram de Providència i Biada.

Obres Portada

Les obres tornen amb l’actuació de renovació del clavegueram del carrer Providència, entre Rabassa (a la plaça Rovira i Trias) i el carrer Torrent de l’Olla, afectarà només la calçada. El projecte va descartar la rehabilitació interior de la claveguera actual donades les seves reduïdes dimensions i la seva antiguitat de més de 70 anys. A més de la substitució de la claveguera les actuacions també contemplen  la reposició dels embornals i claveguerons de les finques fins a la línia de façana,  la posterior renovació del paviment en el àmbit de l’obra, així com la demolició i reposició de les vorades, voreres i guals afectats per l’execució dels treballs.

Les obres es duran a terme per trams en diferents fases i es preveu que finalitzin l’agost de 2017. Els treballs comporten restriccions de trànsit, tanmateix el pas dels vianants està garantit en tot moment. Els treballs van començar després de la festa major amb una actuació prèvia de la companyia AGBAR de  renovació de les escomeses.

L’execució  de l’obra s’iniciarà a mitjans de setembre i es preveu actuar en el carrer Providència en el tram comprès entre c/Rabassa i Massens on, des de finals d’agost ha  actuat la companyia d’aigües.

Afectacions al transport públic |

L’autobús de la línia 39 durant tot el termini de l’obra serà desviat pels carrers Sardenya- Pi i Margall- Pg. Sant Joan- Còrsega

Afectacions per fases: 19 de setembre-2 de novembre |

  • Tram afectat tallat al trànsit carrer Providència entre Rabassa i Massens .
  • Durant tota l’obra el carrer Tres Senyores s’invertirà provisionalment de sentit.
  • Desviaments de trànsit:
    Del 19 de setembre al 7 de novembre de 2016. L’itinerari per anar direcció Torrent de l’Oll serà per Torrent de les Flors- Tres Senyores. O bé per Providència-Rabassa-Sant Salvador, excepte entre els dies 19 i 28 de setembre que la cruïlla de Rabassa-Providència restarà tallada.
  • Provisionalment restarà anul·lada la zona de càrrega i descàrrega de la Plaça Rovira i Trias i del carrer Providència així com l’estacionament de zona verda de Providència.
  • L’àmbit de l’obra comptarà amb senyalització provisional horitzontal i vertical.
  • Es facilitarà en tot moment el pas als vianants, i s’habilitarà el pas adient per accedir als immobles o locals comercials.