Obres de millora durant aquest estiu a Gràcia.

Jocs Vallcarca

Els mesos d’estiu són sinònim de calor, platges i vacances, però per al molts ciutadans també és sinònim d’obres i enguany, tot un clàssic de l’estiu les tornem a tenir aquí. Així doncs el districte continua apostant per les millores al barri, per això també durant les darreres setmanes han continuat les obres en execució que estan en curs a Gràcia. D’aquestes, entre les més destacables es troben l’aparcament Menéndez Pelayo i l’ampliació del carril bici de la Travessera de Gràcia.

El mes d’agost es preveu finalitzar les obres de l’aparcament Menéndez Pelayo, que actualment es troba en la fase final dels treballs amb el formigonat dels elements exteriors. Restarà pendent la urbanització de la superfície en forma de uns nous jardins pel barri.

Una altra de les millores al districte són les obres del Centre de serveis socials El Coll –La Salut – Vallcarca, on s’estan fent els treballs de construcció i instal·lacions per deixar l’equipament a punt.

Durant el mes de juny s’han iniciat les feines per implantar un nou carril bicicleta a la Travessera de Gràcia, entre el carrer Joan Blanques i el carrer Cartagena, al districte d’Horta-Guinardó. Fins a mitjans d’agost es treballarà per a la modificació de la semaforització de la Travessera de Gràcia. Els treballs de semaforització es realitzen en la vorera sense que hi hagi cap afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la vorera en tot moment. La previsió és que des del 24 d’agost al 16 de setembre es treballarà en la reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bici en els trams en mal estat, es farà la col·locació de rigola allà on no n’hi hagi, i hi haurà una nova senyalització horitzontal i vertical, sumant també les proteccions del carril a la Travessera de Gràcia. Els treballs es realitzaran per trams, retirant l’estacionament dels carrers afectats a mesura que vagin avançant els treballs.

Les obres de la Travessera de Dalt ja estan en la 2a. fase |

Quant a la Travessera de Dalt, al mes de maig es va iniciar la fase 2 de la urbanització entre la plaça Lesseps i Escorial. Les tasques van consistir en les demolicions, pavimentació de les capes base, instal·lació de les futures bústies de recollida pneumàtica, serveis i instal·lacions al costat muntanya. A més, s’ha habilitat el trànsit del sentit Besòs, al costat mar, i el trànsit del sentit Llobregat al tronc central. Segons previsions, aquesta fase finalitzarà el mes de setembre i deixarà la nova vorera de la banda muntanya finalitzada per passar a treballar, fins a l’any 2017, a la vorera de la banda mar de la Travessera.

Els Jardins dels Arabescos de Gràcia serà nova zona d’esbarjo enjardinada per a Vallcarca- Els Penitents |

Els Jardins dels Arabescos de Gràcia passarà a ser una nova zona d’esbarjo enjardinada. És una de les mesures a dur a terme els propers dies al districte, que consistirà a la urbanització de la unitat AA4 de Vallcarca, els Jardins dels Arabescos, per adequar-la com a espai enjardinat i zona d’esbarjo, integrada i amb continuitat als jardins adjacents existents. Amb aquesta actuació s’avança en l’objectiu de crear espais i corredors verds entre el Parc dels Tres Turons i del Putxet i revitalitzar un entorn i un barri molt afectat per l’aturada de l’MPGM.

El projecte preveu la millora de la comunicació entre els jardins existents i la nova zona creada envoltada per l’edifici dels arabescos, l’adequació de la vegetació actual i la incorporació de nou enllumenat, el soterrament de la xarxa aèria, facilitar l’accés a la parada de metro, ampliar la vorera existent a l’Avinguda de Vallcarca i reordenar el mobiliari urbà per millorar-ne l’accessibilitat.

Tanmateix, degut a la detecció de desperfectes en l’estat actual de la infraestructura del clavegueram dels carrers Biada i Providència, Gràcia durà a terme la renovació de la xarxa un cop acabi la Festa Major de Gràcia, el mes d’agost. Quan acabin els treballs del clavegueram s’urbanitzarà el carrer. El termini previst de l’obra és d’aproximadament 14 mesos.

Una altra de les actuacions previstes les properes setmanes és la nova urbanització del carrer Legalitat entre el carrer Escorial i Secretari Coloma. El projecte contempla l’ampliació de voreres per millorar les condicions d’accessibilitat del veïnat i l’eliminació d’un carril d’aparcament de la vorera de la banda muntanya. L’arranjament suposarà la renovació del paviment de la calçada i de les voreres, de l’enllumenat amb nova tecnologia LED, de l’arbrat, i del mobiliari urbà. Les obres es desenvoluparan en dues fases, una primera entre els carrers Secretari Coloma i Ca l’Alegre de Dalt i una segona entre aquest i el carrer d’Escorial. Es preveu que el termini d’execució de l’obra sigui de 6 mesos per a cadascuna de les fases.

Altres arranjaments previstos són la renovació del paviment asfàltic del carrer Jover i l’Avinguda Coll del Portell. A partir del dia 11 de juliol s’iniciaran els treballs del carrer Josep Jover, entre el carrer Esteve Terrades i l’avinguda Vallcarca. L’actuació es farà per zones per mantenir en tot moment un carril de circulació al carrer Josep Jover. A més de l’asfaltat i la renovació de les rigoles malmeses, també es restauraran les reixes dels embornals i les tapes del clavegueram, i es pintarà la senyalització horitzontal. Les obres d’asfaltat es realitzaran en un període tres dies.

Igualment l’11 de juliol es renovarà l’asfalt de l’Avinguda Coll del Portell, entre el carrer Arnold Schönberg i el carrer Pas del Coll del Portell. Es repararan i renovaran les rigoles que es troben en mal estat, es substituiran les reixes i tapes de clavegueram, i es faran els sanejaments puntuals on sigui necessari, així com el fresat i reposició del paviment asfàltic i el pintat de la senyalització horitzontal. Durant totes les fases d’obra, sempre i quan els treballs ho permetin, es deixarà pas de vehicles per a l’accés als aparcaments dels veïns.

Altres actuacions de millora de l’espai públic |

Altres actuacions de millora previstes a Gràcia són el tancament de les àrees de jocs infantils de la plaça Dones del 36, la instal·lació d’una barana a l’escola Sant Josep i al Mirador de Joan Sales i instal·lar un nou hidrant al carrer Coll del Portell. A això se suma l’ampliació del nombre d’escocells de l’arbrat del carrer Larrard a l’alçada de l’escola Kotska, la millora de les tanques solars a la Baixada Briz i la reparació dels elements malmesos per l’incendi del carrer Coll Portell.

A aquestes actuacions caldrà afegir també les millores en la mobilitat de les cruïlles del carrer Alegre de Dalt amb Martí i Passeig d’Amunt, l’arranjament de paviments a diverses voreres del barri de Vallcarca i els Penitents, la renovació del paviment de les cruïlles del carrer Torrent de l’Olla, i diferents actuacions de millora d’instal·lacions a equipaments del Districte de Gràcia, com per exemple les màquines d’aire condicionat de la Biblioteca Vila de Gràcia o la instal·lació elèctrica del Centre Cívic El Coll, entre d’altres.