Obres de millora del clavegueram del carrer de la Llibertat.

Per a poder dur a terme obres de millora del clavegueram, es veurà afectat el trànsit entre els carrers de la Fraternitat i el de Milà i Fontanals, excepte veïnat. Així doncs entre els dies 17 de març i el 6 de maig  es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegueram al carrer de la Llibertat, entre els carrers de la Fraternitat i de Milà i Fontanals.

Per aquest motiu, aquest tram es veurà afectat per un tall de trànsit i només hi podran accedir els veïns, així com els vehicles d’emergència i de serveis.