Noves vies de finançament per a persones emprenedores, comerciants i entitats socials.

Ajuntament

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb Barcelona Activa posa en marxa un nou programa de sensibilització i divulgació de noves solucions de finançament, com ara la banca ètica o les plataformes de finançament col·lectiu.

Entre octubre i novembre, s’obriran més de 400 places per participar a sessions informatives i tallers per conèixer recursos alternatius d’inversió pel creixement, refinançament, tensió de tresoreria o capital inicial per a l’arrencada. Gràcia és  un dels quatre districtes que acull activitats programades en aquesta primera edició. Les Sessions informatives tindran lloc el dia 18 d’octubre, de 18 a  20 h  i el 7 de novembre de 14 a  17 h, a la Sala d’actes del Districte.

El programa s’adreça a persones emprenedores; comerços i serveis de proximitat; associacions, fundacions i entitats socials, culturals, veïnals i de lleure; o grups de treball comunitari, entre d’altres

Segons el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), l’accés al crèdit és un dels principals obstacles a l’activitat emprenedora (77%) a Catalunya i, en el cas dels projectes d’impacte social i mediambiental, suposa una barrera afegida per a l’arrencada, sobretot, per desconeixement dels recursos existents. Així doncs, aquesta iniciativa és també una eina per trencar les dinàmiques de desigualtat per les diferències d’accés al crèdit.

El programa respon a les noves línies estratègiques de Barcelona Activa de fomentar un model econòmic plural, potenciant les economies transformadores, l’emprenedoria col·lectiva i la innovació social. A més, d’oferir un servei de proximitat a les necessitats del territori, de les persones i de les empreses.

Un programa integral: divulgació, capacitació i assessorament |

En aquest sentit, a través de “Finançament alternatiu: altres solucions per finançar iniciatives locals” l’agència municipal vol donar a conèixer fonts complementàries de finançament a partir d’accions d’informació, capacitació i assessorament. D’altra banda, entre octubre i novembre, tindran lloc a diferents districtes una sèrie de sessions informatives per presentar el conjunt de recursos alternatius a les fonts tradicionals de finançament bancari, públic i inversió privada.

I, per últim, al llarg dels propers mesos, es duran a terme tallers pràctics sobre finançament col·lectiu o crowdfunding i serveis financers ètics i socials. El contingut de l’activitat es dissenyarà a mida per adaptar-se a les necessitats de les persones que s’hi inscriguin. Així, es donaran a conèixer les eines i recursos que millor encaixin a cada projecte, s’explicarà el procés de sol·licitud en cada cas i les condicions d’import, terminis i cost, entre d’altres. A més, les persones interessades també podran comptar amb assessorament expert de la mà de l’equip del servei de finançament empresarial de l’Oficina d’Atenció a les Empreses.

Suport a projectes socioeconòmics i d’àmbit local |

Es tracta d’un programa nou pensat per donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu específic i per facilitar l’accés a finançament de projectes socioeconòmics a nivell local. Així doncs, s’adreça a persones emprenedores; comerços i serveis de proximitat; associacions, entitats socials, culturals, veïnals o de lleure; entitats d’Economia Cooperativa, Social i Solidària; grups de treball en entorns comunitaris; entitats de segon grau, federacions o xarxes; i persones interessades en conèixer les vies de finançament alternatiu.

En total, durant aquests dos mesos, s’obriran més de 400 places per participar al conjunt d’accions previstes, a banda de la jornada divulgativa d’aquesta tarda. A més, amb l’objectiu d’oferir un servei de proximitat i d’actuar al territori, les sessions informatives i els tallers programats per a aquesta primera edició es duran a terme a quatre districtes de la ciutat: l’Eixample, Gràcia, Nou Barris i Ciutat Vella.

Ja es poden realitzar les inscripcions a les diferents activitats del programa des del web www.barcelona.cat/finançamentalternatiu.