Noves mesures de convivència estival per a Gràcia.

plaça vila petita

Els districtei Gràcia posa en marxa aquest estiu tot un seguit de mesures per garantir la convivència i equilibrar els efectes negatius de l’afluència massiva de turistes. Per aquest motiu, des del Govern municipal s’ha treballat en un pla que permet donar resposta a les necessitats dels territoris. Aquest document és el Pla d’estiu 2016. Actuacions per fomentar la convivència per a Ciutat Vella i el Pla de places, del Districte de Gràcia.

Pla de places de Gràcia |

El Districte de Gràcia ha elaborat un pla per unificar, revisar i, si cal, reforçar tots els serveis municipals que actuen a les places de la Vila de Gràcia per garantir l’equilibri en l’ús de l’espai públic. El pla preveu una sèrie de mesures per millorar la convivència a les places. Les més destacades són el reforç de la neteja de les places, un dispositiu de vigilància, la presència de promotors que sensibilitzaran sobre l’impacte del soroll en el veïnat per reduir-ne els efectes i inspectors que vetllaran pel compliment de la normativa dels locals d’oci nocturn i restauració, entre altres.

A més, periòdicament es reuniran unes taules de veïns, entitats, associacions culturals i associacions de comerciants que avaluaran el funcionament dels serveis municipals. Inicialment es crearà una taula per a la plaça del Sol, una altra per a la plaça del Diamant i, la tercera, per a la plaça de la Virreina.