Noves escales automàtiques a la Baixada de la Glòria

Una part de les escales mecàniques que es troben a la Baixada de la Glòria entre els carrers de Verdi i Sostres, es canviaran per unes de noves, això significarà que d’ençà que s’iniciïn les obres, aquest dilluns 1 de març i fins al mes de juny, no podran prestar servei. Les principals taques consistiran en el desmuntatge de l’escala existent, l’adequació del fossar i de les instal·lacions associades i la posterior col·locació i posada en marxa de la nova escala. A més també cal destacar que per a poder Aquest fet, provocarà restriccions de trànsit al carrer de Verdi, que seran comunicades pel Districte, a causa de la instal·lació d’una grua, per tal de poder traslladar la nova escala mecànica al seu punt. El cost de la nova adequació té un pressupost de 334.724,65 euros.