Nova programació de les obres de connexió del carril bici de la Travessera de Gràcia amb el passeig de Sant Joan.

La direcció d’obra ha presentat al Comitè d’Obres de la ciutat la proposta per facilitar la mobilitat als entorns de l’actuació que es modifiques l’execució de les fases dels treballs aprovats al Comitè del 07 de desembre del 2016, al tram d’obra del carril bicicleta de Travessera de Gràcia, passeig de Sant Joan, Escorial.

La proposta aprovada planteja el canvi de l’ordre d’execució dels treballs dels dos caps de setmana previstos. Restringint la mobilitat dels vehicles a passeig de Sant Joan i perdent inicialment el gir a esquerres (sentit Llobregat) de passeig de Sant Joan cap a Travessera de Gràcia el primer cap de setmana, ajudarà a configurar l’esquema final de trànsit de Travessera de Gràcia en el segons cap de setmana.

D’aquesta manera el cap de setmana del 21 i 22 de gener del 2017 s’executaran els treballs de pintura al Passeig de Sant Joan (fins a Sant Antoni Mª Claret) i Escorial i el cap de setmana del 28 i 29 de gener els  treballs de pintura a Travessera de Gràcia entre Bailén i Escorial.