Nova audiència pública a Gràcia el dimecres 13 d’abril.

Aquest proper dimecres 13 d’abril a les 18.30 hores se celebra nova edició de l’ audiència pública de Gràcia a la seu del Districte. Us recordem que l’audiència és una de les principals eines de participació prevista per què la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal o per rebre informació de les seves actuacions, i que hi pot participar tothom.

Podeu avançar les vostres intervencions al correu electrònic:participagracia@bcn.cat amb un mínim de 48 h d’antelació a la convocatòria. D’aquesta manera volem treballar en la millora la qualitat de la resposta i l’eficàcia i agilitat de l’audiència, ja que durant la sessió aquestes intervencions anticipades es llegiran públicament en el bloc inicial -sempre que els interessants directes hi siguin presents-, en cas contrari se’ls farà arribar la resposta personalitzada per altres vies.

Si no es vol avançar la intervenció sempre es pot intervenir el mateix dia. Per organitzar la sessió s’habilita una taula informativa amb el formulari on es recullen les intervencions a partir de les 17,30h el mateix dia 13 d’abril. Per atendre tothom i no endarrerir l’inici de la sessió us demanem que les persones que volen participar arribin amb un mínim d’antelació a l’inici de la sessió.

Com en d’altres ocasions, l’audiència es transmetrà per streaming i es podrà seguir íntegrament pel web del Districte:ajuntament.barcelona.cat/gracia, també a través del twitter @Bcn_Graciai amb el hashtag #GràciaParticipa.

La darrera audiència pública del districte va tenir lloc el passat 27 de gener, i estrenava format amb un acte únic separat del plenari. La sessió va comptar amb una nombrosa assistència de públic i gairebé 50 intervencions. Tal com es va acordar, ja podeu trobar el document de respostes a les intervencions a la pàgina web, així com la gravació íntegra de la sessió.