Montse Hugueras i Josep Manel Alejandre «El Rebost Solidari és un projecte de bon veïnatge de cooperació però no de caritat»

Fotografia: David Ramon

Gràcia Participa neix per a donar resposta a les necessitats dels mateixos veïns, després de quatre anys de feina finalment l’entitat passa a formar part del tercer sector amb el projecte el Rebost de Gràcia, que a partir d’aquest mes de desembre serà una realitat. Un espai de 80 metres quadrats al carrer Reig i Bonet amb aparença de supermercat perquè la gent que requereix ajudes socials puguin tenir les primeres necessitats cobertes pel que fa a l’alimentació. Avui parlem amb la Montse Hugueras (presidenta) i Josep Manel Alejandre, secretari de l’entitat.

Què és Gràcia Participa?
És una plataforma que formem veïns i veïnes de Gràcia i a més també s’hi adhereixen diverses entitats i associacions culturals i de veïns dels diferents barris del Districte de Gràcia. Principalment sumem perquè compartim un objectiu que és elaborar i treballar i alhora fomentar un pla de xoc contra la pobresa, d’això en farà gairebé uns quatre anys i vam presentar un munt de mesures a l’Ajuntament i de totes elles finalment la que es va aprovar i es va acordar des del Districte de Gràcia va ser la creació d’un rebost solidari.

I com és el projecte del Rebost Solidari?
Doncs neix principalment com una proposta de canvi de la distribució d’aliments que es donen des de Serveis Socials a les persones amb risc d’exclusió social o persones que, per motiu de renda, no arriben a uns mínims i que no poden garantir comprar una cistella d’aliments bàsics. Aquestes persones ara com ara en el districte de Gràcia són ateses a les esglésies, nosaltres no estem en contra del fet que les esglésies donin un servei a les persones sinó al revés, nosaltres el que creiem és que no és presentable que des dels Serveis Socials es derivin aquests usuaris a les esglésies, creiem que s’ha de trobar una altra solució i que no és fàcil. Així doncs, amb la creació del Rebost volíem poder disposar d’un espai on aquesta distribució d’aliments es realitzés d’una manera més digna, de la manera més semblant a un supermercat i que aquests usuaris de Serveis Socials tinguessin un tracte no diferenciat per tal de trobar-se en un moment de precarietat.

Nosaltres hem treballat perquè aquest Rebost Solidari tingui com a principal proveïdor el Banc dels Aliments però també els supermercats i mercats, perquè no només volíem disposar d’una cistella bàsica sinó disposar de tota la varietat màxima d’aliments que puguem arribar a disposar, per assimilar la idea més propera a allò que és la compra en un supermercat, això vol dir també productes d’higiene, de neteja… Pel que fa a l’alimentació, un forn de pa de Gràcia ens subministrarà el pa els dimarts i dijous que seran els dos dies que obrirem, també disposarem de fruita i verdures gràcies a una fruiteria del barri, tot això és feina que s’ha anat fent a poc a poc en molts mesos però que creiem que ara quan obrim tot això culminarà en un projecte que serà més digne i un model a seguir per a la resta de districtes de la ciutat.

Fotografia: David Ramon

A més, a escala de barri he creuat complicitats amb el teixit associatiu i comercial.
Sí clar, hi ha un compromís de molta gent del barri que se sent partícip d’aquest rebost a través dels voluntaris i de les col·laboracions dels comerços, al final es tracta de crear un concepte de barri solidari. Sempre hem dit que el Rebost Solidari és un projecte de bon veïnatge i res més, els veïns i veïnes de Gràcia tenim la necessitat d’actuar envers els altres veïns des de la corresponsabilitat, en la mesura que podem ajudar les persones que no ho tenen fàcil.

Quins seran els horaris del Rebost i alhora el seu funcionament?
Doncs els dilluns i dimecres els voluntaris reposaran tot el material necessari per a l’obertura, els dimarts i dijous seran els dies que tindrem obert a partir de les 10.30 del matí, això vol dir que el grup de voluntaris hauran de ser-hi mitja hora abans, ja que cada grup de voluntaris funciona de manera independent, tot i que sí que hi ha una coordinació per a cada grup i aquesta coordinació és en termes de logística. Volem canviar la idea de veure-ho i enfocar-ho, és a dir, no serà una acció de caritat sinó de solidaritat i cooperació.

Com us organitzeu?
Doncs com dèiem abans hi ha cinc torns per al supermercat, l’equip de logística i el transport d’anar a buscar aquests aliments al Banc dels Aliments i fer-los arribar aquí, i el grup de xarxes socials i promoció per contactar amb les entitats i cercant recursos i lògicament la part d’administració.

L’entitat es constitueix com una associació sense ànim de lucre…
Sí, nosaltres ens constituïm com a associació del tercer sector, i el Rebost serà en un local que originàriament era del Consorci d’Educació de Barcelona, que el cedeix a l’Ajuntament de Barcelona concretament al Districte de Gràcia i finalment el Districte ens el cedeix a la nostra associació. Nosaltres a l’inici érem una plataforma sense cap ànim de constituir-nos en associació però perquè a l’inici volíem que ho gestionés l’administració i que nosaltres aportéssim els voluntaris, però finalment vam haver de decidir constituir-nos en associació per a poder tirar endavant el projecte, ja que era l’única manera de fer-lo viable.

Fotografia: David Ramon

Com que aquest local no té magatzem utilitzareu el Mercat de Lesseps?
Sí, des de Mercats Municipals ens cediran l’espai dels magatzems del Mercat de Lesseps per tal de poder emmagatzemar el material que després vindrà al local del supermercat. Clar, a l’inici nosaltres demanàvem un local prou gran on poguéssim encabir les dues parts, supermercat i magatzem, i per a poder-nos donar d’alta d’aliment fresc també necessitem disposar d’una cambra frigorífica, tot i que el local te 80m2, aquí no disposem d’espai per a poder-la ubicar, per tant tindrem aquest espai durant dos anys al Mercat de Lesseps, i després s’haurà de trobar un altre espai definitiu: a nosaltres ens agradaria que aquest Rebost fos a fins d’un mercat de Gràcia perquè creiem que l’espai d’un economat social ha de ser dins d’un mercat, que tot plegat estigués integrat facilitaria molt la logística i el transport dels productes ja que els tindríem allà mateix i a més els usuaris entrarien en un mercat.