Les quotes dels pisos de lloguer de l’Ajuntament s’ajornen tres mesos

Els tres mesos vinents d’abril, maig i juny les 8.748 famílies que viuen en pisos de lloguer propietat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB), no l’hauran de pagar. Aquesta és una de les noves mesures que posa l’administració per alleugerir a les famílies, de la situació què troben a causa de la crisi del coronavirus. No serà fins al mes de juliol que les famílies barcelonines que viuen en habitatges gestionats per l’IMHAB hauran d’abonar l’import de les mensualitats d’abril, maig i juny prorratejat en els divuit mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 i desembre de 2021, a banda també es revisaran les quotes de lloguer a les famílies que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i per aquest motiu s’intentarà adaptar els pagaments la nova situació econòmica en la qual es trobin.

L’Ajuntament de Barcelona també té previst ajudar a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona, actualment amb uns 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi del coronavirus, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat. La moratòria de tres mesos i el pagament ajornat mitjançant el prorrateig de les quotes en els 18 mesos vinents s’aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.

Finalment recordar que l’Ajuntament també té uns 400 locals comercials llogats, els quals també quedarà suspès el pagament d’aquests lloguers durant els tres mesos vinents i s’anirà incorporant de forma progressiva el total de les tres quotes en les rendes dels divuit mesos següents. La inversió total de l’administració local en aquestes ajudes és de 3,5 milions d’euros,