Les matriculacions als centres d’ensenyament queden ajornades fins a nova data

Fotografia: David Ramon

A causa de les mesures adoptades per a combatre la pandèmia del Covid-19 el Departament de d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit ajornar totes les matriculacions als centres d’ensenyament que s’havien d’efectuar en els dies vinents. En un principi les matriculacions als centres per al curs vinent 2020-2021 s’havien de tramitar del 23 de març a l’1 d’abril. Així doncs El des del Departament d’Educació s’està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties, i per tant es treballa per adequar els tràmits tenint en compte la situació actual que estem vivint.

La selectivitat |

Igual que les inscripcions als centres d’ensenyament, enguany la Prova d’Accés a la Universitat, és a dir la selectivitat també queda suspesa. Les dates prèvies eren previstes pels dies 9, 10 i 11 de juny.

Escoles Bressol Municipals i centres d’ensenyament municipals |

Per altra banda els centres que pertanyen a l’Ajuntament de Barcelona també han posat sobre la taula mesures urgents, així les cent una escoles bressol municipals de la ciutat, les cinc escoles de música municipals i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona que són els centres gestionats per l’Institut Municipal d’Educació, arran de la situació excepcional generada per la pandèmia, se suspenen el pagament de les quotes de les escoles bressol i de les escoles de música municipals.

Pel que fa a les Escoles municipals de música i Conservatori Municipal, es deixarà de cobrar la quota proporcional als dies en què no es pugui fer classe. L’import corresponent als dies lectius de març en què no s’hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el pròxim rebut que es pugui emetre, tant pel que fa a la quota d’escolaritat com a la de menjador. A Barcelona les cent una escoles bressol municipals de acullen 8.400 infants, i les cinc escoles de música municipals, 2.450 infants i joves.