L’audiència pública de Gràcia estrena nou format.

audiencia publica gener 2016El proper dimecres 27 de gener a les 19 hores tindrà lloc, a la Sala d’actes de la Seu, la primera audiència pública de l’any, i la primera amb un nou format desvinculada del Consell Plenari. Aquest canvi obeeix al compromís de l’actual govern amb la millora i increment de la participació, i en atenció a la mateixa demanda que havien fet altres grups polítics, entitats i persones, també en la línia d’afavorir la conciliació i la participació. 

Així doncs, l’audiència pública, com la defineix la pròpia Carta Municipal, és una de les principals eines de participació prevista, per què la ciutadania s’adreci o proposi a l’administració municipal l’adopció de determinats acords o per rebre informació de les seves actuacions, i pot ser d’àmbit ciutat o de districte, es fa de forma oral i pot assistir tothom que ho desitgi.

Un dels canvis per a millorar el servei, és el funcionament que s’engega en aquesta audiència és la de posar a disposició el correu electrònic: participagracia@bcn.cat per què tots aquells veïns i veïnes que vulguin participar tinguin l’opció d’avançar la seva intervenció amb un mínim de 48 h d’antelació a la convocatòria. D’aquesta manera es vol treballar la qualitat de la resposta i l’eficàcia i agilitat de l’audiència, ja que durant la sessió aquestes intervencions anticipades es llegiran públicament en el bloc inicial -sempre que els interessants directes hi siguin presents-, en cas contrari se’ls farà arribar la resposta personalitzada per altres vies.

Si no es vol avançar la intervenció es pot intervenir el mateix dia. Per organitzar la sessió s’habilita una taula informativa amb el formulari on es recolliran les intervencions des de les 18,30 a les 19 h del mateix dia 27. Per atendre tothom i no endarrerir l’inici de la sessió es demana que les persones que volen participar arribin amb un mínim d’antelació a l’inici de la sessió.

Aquesta audiència, com en els darrers Consells Plenaris i Consells de barri, es transmetrà per streaming i es podrà seguir íntegrament pel web del Districte: ajuntament.barcelona.cat/gracia, també a través del twitter@Bcn_Gracia i amb el hashtag #GràciaParticipa.