L’alzina bicentenària i les casetes d’Encarnació seguiran formant part del paisatge Gracienc

Fotografia: D.R.

Fa uns mesos els veïns del carrer Encarnació prop dels números 15-17 van fer el crit d’alerta de l’inici de l’enderroc d’aquests dos edificis i d’una alzina bicetenària que no estava catalogada. A partir d’aquí la història, és coneguda, els veïns s’organitzen i sota el lema «Salvem l’alzina» s’engega una campanya per conscienciar a l’administració i als veïns de la necessitat d’aturar els obres. Un unes obres que contemplaven l’enderroc de les dues cases i de tota la vegetació i l’alzina que ocupaven els jardins de les dues cases respectivament, per a la futura construcció d’una promoció de 28 pisos.

Finalment l’Ajuntament de Barcelona ha trobat l’escletxa legal per no només parar l’enderroc sinó poder conservar les dues casetes i l’alzina. Per una banda al s’aprovarà la catalogació de l’alzina en el Consell Plenari del mes de gener, i d’aquesta manera l’Ajuntament podrà dictaminar definitivament la retirada de la llicència d’obres, ara retirada de forma cautelar. El regidor de districte Eloi Badia va anunciar que l’ajuntament podrà retirar de forma retroactiva la llicència d’obres de construcció a la propietat de les casetes situades al carrer Encarnació número 15-17 del districte de Gràcia. L’operació serà possible en virtut de dos preceptes legals, un de la Llei d’Espais Naturals de la Generalitat i un altre que recau en l’ordenança municipal de Medi Ambient, que permeten retirar un permís d’obres que afecti un element natural protegit.

Per una banda hi ha els articles 9 i 10 de la llei d’espais naturals de la Generalitat de Catalunya, que prohibeix la destrucció de «les espècies de la flora que necessiten una preservació especial». I per altra banda l’ordenança municipal de medi ambient, a l’article 74.10.4, que estableix que «qualsevol projecte previst en una zona propera a un arbre inclòs al Catàleg d’arbres d’interès local, siguin públics o privats, haurà de garantir la seva perfecta conservació i condicions de desenvolupament».

Així doncs l’objectiu de l’administració és el de catalogar l’arbre bicentenari i que entri a formar part del catàleg d’elements protegits, per altra banda també es protegirà les façanes de les casetes del carrer Encarnació. Això no vol dir que finalment no es pugui executar la promoció prevista, ara bé si s’acaba fent, s’hauran de dur a terme les modificacions necessàries en el projecte, a causa de les modificacions del catàleg de patrimoni, i això vol dir que s’haurà de preservar l’alzina i, com a mínim, les façanes de carrer de les casetes. Finalment el districte s’ha proposat iniciar un procés per a fer una revisió del catàleg de patrimoni de Gràcia, per tal de protegir nous elements d’interès patrimonial que fins ara no tenen cap protecció, com és el cas les finques d’Encarnació.