L’Ajuntament obre una nova convocatòria d’ajuts d’emergència per a famílies amb infants menors de 16 anys.

Logo Ajuntament BCNDurant l’any 2015, prop d’11.000 nens i nenes van rebre aquest suport de 100 euros mensuals per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba. Aquest any el govern municipal ha intensificat la detecció de possibles beneficiaris per ampliar la cobertura de l’ajut i ha dotat una partida inicial de 10,8 milions d’euros que s’ampliarà en funció de la demanda.

La Comissió de Govern del passat 9 de juny va aprovar una dotació pressupostària inicial de 10,8 milions d’euros per al Fons extraordinari d’ajuts puntuals d’urgència social, adreçat a les famílies amb infants a càrrec d’entre 0 i 16 anys.

El govern municipal reedita així per segon any consecutiu la Renda 0-16, consistent en una subvenció de 100 euros mensuals, que les famílies perceben a través de la Targeta Barcelona Solidària, utilitzable per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba. La subvenció és complementària a d’altres ajuts finalistes com les beques menjador o la renda mínima d’inserció, i és per a cadascun dels menors que reuneixin els requisits.

Durant l’any 2015, amb una dotació inicial de 9,2 milions d’euros, que va ser ampliada el juliol amb dos milions més per donar resposta a tota la demanda, el Fons va arribar a 10.921 infants de la ciutat i les seves famílies. Enguany, s’han intensificat els esforços de prospecció i s’enviaran cartes a 12.000 llars susceptibles de rebre l’ajut. També se n’ha simplificat la tramitació, per tal que el fons arribi al màxim nombre d’infants possible. La partida inicial acordada s’ampliarà per donar cobertura a tota la demanda existent.

Objectiu: combatre la pobresa infantil |

Els alts nivells de creixement econòmic registrats les darreres dècades no només no han estat suficients per reduir substancialment el risc social de la infància, sinó que han fet reaparèixer la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. La crisi econòmica ha transformat el rostre de la pobresa a la ciutat de Barcelona. Si bé en un primer moment, les situacions d’exclusió social afectaven principalment la gent gran i, de manera més colpidora les dones grans que vivien soles, la pobresa s’ha anat intensificant en les llars amb infants.

Segons els consistori «El dèficit de polítiques socials en matèria de família i infància de l’Estat espanyol, en particular de polítiques monetàries que compensin els costos de criança i d’educació dels menors a càrrec, constitueix una altra de les principals causes que expliquen l’augment de la pobresa infantil els darrers anys. La pobresa en edats primerenques està associada amb dèficits cognitius, baix rendiment escolar i, a llarg termini, taxes d’atur elevades, alhora que és un factor de perpetuació del cicle de la pobresa d’una generació a una altra».

Trobareu més informació a la nota en format pdf.