L’Ajuntament fa públiques noves ajudes als autònoms afectats per la Covid-19

A partir d’aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova ajuda als autònoms afectats, i que actualment també estigui rebent la prestació extraordinària estatal perquè han patit una reducció del 75% en els ingressos o que hagin cessat l’activitat de manera forçada per la crisi de la Covid-19.

Els terminis per a demanar la prestació única de 300€, finalitza el pròxim 30 de setembre d’aquest mateix any, el fons per aquesta prestació està dotat amb 5 milions d’euros, i té l’objectiu de garantir que el col·lectiu d’autònoms que desenvolupen la seva activitat a Barcelona puguin percebre el cent per cent de la base de cotització mínima.

Els requisits |

Cal tenir reconeguda la prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat o per afectació greu dels ingressos. Alhora estar donat d’alta al padró municipal abans de l’inici de la convocatòria, i finalment Estar també al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social.

Qui la pot demanar |

La poden demanar els treballadors en règim d’autònoms que estiguin rebent la prestació econòmica extraordinària, els de societats mercantils. Socis i sòcies cooperativistes que s’hagin acollit al RETA. Administradors de societats, autònoms dependents o amb vincle familiar amb propietaris de les empreses. I finalment empresaris individuals i autònoms.

Trobareu tota la informació al respecte en aquesta web.