L’Ajuntament de Barcelona obre una convocatòria de subvencions per adequar locals d’entitats de lleure infantil i juvenil.

escola bressol gracia pati

L’Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions per l’arranjament i l’adequació de locals d’entitats de lleure infantil i juvenil de la ciutat de Barcelona. Les bases, que ja estan publicades, preveuen un termini de presentació de les sol·licituds per part de les entitats fins al 27 de setembre. I la dotació pressupostària assignada a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

S’hi poden presentar entitats sense ànim de lucre inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, que promouen l’educació en temps de lleure d’infants, adolescents i joves. L’objecte de les sol·licituds ha de ser la realització de projectes d’obres menors per tal de millorar les condicions dels locals en els quals desenvolupen les seves activitats, en els següents aspectes:

 • Per garantir la qualitat de vida i la seguretat de les persones usuàries.
 • Per garantir l’ús de l’espai per al correcte desenvolupament de les activitats que es porten a terme.
 • Per evitar molèsties a terceres persones.
 • Per evitar possibles efectes negatius (molèsties i pertorbacions) cap a l’exterior i en els immobles veïns.
 • Per evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos.
 • Per reduir l’impacte mediambiental generat per l’ús de les instal·lacions.

Les principals obres subvencionables són:

 • Obertura o ampliació de sortides d’evacuació.
 • Obres i instal·lacions relatives a condicions de seguretat en espais de pas i d’ús freqüent d’activitats.
 • Mesures de seguretat contra incendis.
 • Mesures de seguretat estructural.
 • Millores en l’accessibilitat.
 • Obres per evitar problemes de salubritat (humitats, sanejament bàsic…)
 • Mesures d’eficiència energètica o aïllament tèrmic d’estanqueitat i d’aïllament, de ventilació i condicionament de l’aire i climatització.
 • Adequació de les instal·lacions elèctriques.
 • Millores en els serveis sanitaris.
 • Condicions de protecció acústica.
 • Condicionament d’accessos i vestíbuls.

El procediment per concedir les subvencions serà per concurs públic. Les entitats podran accedir a subvencions que poden cobrir fins al 100% dels costos de les obres que es plantegen, si estan degudament justificades, amb un cost màxim de 10.000 euros per projecte.

Aquesta és la tercera convocatòria consecutiva d’aquest tipus de subvencions, que es van començar a atorgar al 2014 a partir de la Mesura de govern de Foment de l’Associacionisme educatiu. Cada any, la dotació pressupostària ha estat de 100.000 euros. El 2014 es van subvencionar 15 projectes de millora de locals. El 2015 es van atorgar subvencions a 11 projectes.