La vaga de Metro segueix per cinquè dilluns consecutiu.

Avui dilluns 29 de maig del 2017, els usuaris del Metro de Barcelona tornaran a tenir un dia complicat pel que fa a la mobilitat en aquest transport, ja que els treballadors de la plantilla del Metro tornaran a fer vaga amb uns serveis mínims del 40% en hores punta i d’un 20% en hores vall. Les negociacions entre empresa i treballadors segueixen en curs amb la Generalitat de Catalunya fent de mediadora en el conflicte tot i que encara no sembla que hi pugui haver un acord immediat. Per una part l’empresa TMB hi veu immobilisme per part del comitè de vaga, i els treballadors segueixen amb les seves reivindicacions en l’increment salarial, menys externalitzacions del servei i ampliar la plantilla del Metro.

Les franges afectades i els serveis mínims són |

  • De 7.00 a 9.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 8 i 10 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 18 minuts.
  • De 16.00 a 18.00 h, serveis mínims del 40%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 10 i 13 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 24 minuts.
  • De 20.30 a 22.00 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 18 i 26 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 34 minuts.
  • De 22.00 a 22.30 h, serveis mínims del 20%. Els intervals a les línies convencionals de la xarxa de metro seran, aproximadament, d’entre 32 i 44 minuts; a les línies automàtiques, de 14 a 34 minuts.

El funicular de Montjuïc circularà, en les franges horàries de vaga, amb el mateix percentatge de serveis mínims que les línies de metro.

Per complir els serveis mínims decretats, es poden dur a terme accions reguladores al metro abans de les franges horàries de la vaga, cosa que pot afectar el temps d’espera en algunes estacions. Després de les aturades, el servei de metro s’anirà normalitzant gradualment.

En cas que sigui necessari, s’adoptaran mesures de regulació dels fluxos de passatge per evitar que se superi la capacitat de les andanes. Caldrà seguir en tot moment les indicacions proporcionades pel personal de la xarxa, per megafonia i per les pantalles. Per a consultes, TMB té a disposició dels usuaris el telèfon d’informació i atenció al ciutadà 902 075 027 (de dilluns a diumenge, de 8 a 21 h) i també el compte d’informació i atenció a Twitter(de dilluns a divendres, de 7 a 20 h).