La plaça de les Dones del 36 obre portes definitivament.

El districte de Gràcia ha decidit que deixarà oberta definitivament la plaça Dones del 36, situada a la Vila de Gràcia, entre els carrers Santa Àgata i Torrent de l’Olla. La decisió es pren després que al mes d’abril de l’any passat es retirés una de les portes situades en un dels accessos per a ser reparada, de manera que l’espai va quedar obert les 24 hores. Durant els mesos en què van durar les tasques de reparació, el districte va aprofitar per encarregar una anàlisi de la dinàmica de la plaça durant les diferents franges del dia. Es va estudiar quins usos s’hi fan, quines activitats es desenvolupen i quina tipologia de persones hi passen.

Segons el Districte, el resultat d’aquesta anàlisi, que va elaborar un equip d’agents cívics, ha permès concloure que no s’observa, en general, un mal ús de l’espai públic i que s’hi desenvolupa diferents activitats amb un alt grau de convivència, una dada que també ha corroborat la Guàrdia Urbana del districte.
El districte ja ha informat sobre la mesura a les comunitats de veïns i veïnes de l’entorn de la plaça, i ha explicat que es farà un seguiment sobre la nova condició de plaça oberta de Dones del 36.

La plaça |

La inauguració d’aquesta plaça, va ser l’any 2009, i va generar un fort debat pel fet que es va decidir posar unes portes de ferro, situades als dos accessos de la plaça, una al carrer Santa Àgata i l’altra a Torrent de l’Olla, que al capvespre quedaven tancades. El mateix col·lectiu a qui anava dedicat el nom de la plaça, l’associació de dones supervivents de la Guerra Civil «Dones del 36», s’hi va manifestar en contra. Avui, la plaça és un espai que, per la seva situació, ja que queda tancada a la circulació, i amb un parc infantil, atrau un bon nombre de públic familiar durant la franja de tarda, a l’hora de la sortida de les escoles.