La majoria de preus públics per al 2017 es congelen.

neteges

Les tarifes per a la majoria de serveis municipals i els serveis socials, així com les activitats d’educació ambiental o l’arxiu municipal mantenen les quotes. També els preus privats es congelen, i es produeix una reducció del 10% del preu de l’entrada del Tibidabo per a persones de més de 60 anys.

Així, la tarifa del Bicing es manté per a l’any vinent (47,16 euros l’abonament anual) i l’entrada general del Zoo de Barcelona costarà el mateix que aquest 2016, 19,90 euros. Pel que fa al Tibidabo, el preu de l’entrada es redueix en un 10% per a les persones de més de 60 anys i l’any vinent costarà 9 euros. Només es produeix un increment del 0,4% en les tarifes d’ús dels llocs de venda dels mercats centrals de fruites, hortalisses i peix de Mercabarna.

Congelació dels preus de la majoria de serveis municipals |

Així mateix, no s’apugen la majoria dels preus públics municipals de l’àrea de Drets Socials. D’aquesta manera es mantenten els preus dels equipaments residencials per a persones amb discapacitat: residències, habitatges tutelats i centres de dia per a gent gran. Passa el mateix als serveis d’atenció domiciliària i els d’àpats en companyia per a la gent gran.

A l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat els preus aprovats congelen una bona part de les tarifes de les activitats d’educació ambiental de l’àrea de Medi Ambient, cessió i lloguer d’espais com el Pavelló Mies van der Rohe o de les activitats culturals de cursos, seminaris i congressos prestades per l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, els arxius municipals dels districtes i els arxius centrals dels sectors.

Pel que fa a la recollida de residus, en línies generals mantenen els mateixos preus actuals, i només en alguns serveis hi ha modificacions d’alguns preus amb relació als vigents en l’actualitat, com ara en els serveis de recollida de residus voluminosos, que s’incrementen quan es tracta de recollida de residus que no omplen tot un vehicle sencer. En el cas de la recollida d’olis de motor al petit industrial el servei passa a ser gratuït (preu actual, 490 euros per tona), ja que no és un residu valoritzable, i la recollida de runa neta augmenta de preu per al petit industrial o comerciant en 3 euros per tona.

TARIFES BICING