La Fundació Festa Major de Gràcia estrena nou Comitè de Direcció

Fotografia: Carles Batalla

El passat mes de juny la Fundació Festa Major de Gràcia en una jornada a Can Musons els patrons de la societat van celebrar eleccions per als anys 2018-2021 i com a resultat es va constituir un nou comitè per a la direcció de l’entitat. Les persones que marxen a causa dels resultats de les eleccions són Toni Zafra que durant quatre anys va ser el tresorer de l’entitat, Miquel Àngel Vergara, qui ocupava el càrrec de vicepresidència i Manolita Domínguez, qui ocupava una de les vocalies de l’entitat.

Qui continua quatre anys més al capdavant de l’entitat és Carla Carbonell que seguirà desenvolupant les tasques de Presidència de l’entitat. Finalment el nou comitè de direcció queda de la següent composició: Guillem Espriu a la Vicepresidència, Eli Ramírez nova tresorera, Montse Torres Secretària, i com a vocals Ema Vinuesa, Martí Urgell, i Enric Bosch. Com a col·laboradors del comitè està compost per: Miquel Àngel Vergara Responsable de Foguerons, Josep Antoni Torralba i Laia Déu com a Suport en disseny d’activitats, Josep Maria Contel com a Gestió de la seguretat de festa major i premsa, i finalment Isabel Ribas Coordinadora del Jurat de Guarnits.