La façana de l’Ajuntament de Gràcia guarnida com antany.

Aquest any sí, amb motiu dels 200 anys de celebració de la Festa Major l’edifici de la seu del Districte de Gràcia, també s’ha volgut vestir de gala, i amb ell l’estrena d’un mural. D’aquesta manera s’ha volgut recuperar l’antiga tradició de l’ajuntament de la Vila de guarnir la seva façana durant l’esdeveniment.

Per poder dur a terme aquesta intervenció, el districte va demanar a diverses entitats artístiques que fessin propostes centrades en els valors de la Festa Major. La proposta guanyadora va ser obra del’estudi Reskate Arts & Crafts format per María López i Javier de Riba, és un homenatge al procés de guarnit dels carrers i la seva singularitat. Així doncs el projecte es donarà per inaugurat durant el Pregó de la Festa Major, el dia 14 d’agost, i estarà fins a la finalització d’aquesta.

El projecte |

Els referents de la proposta de Reskate Arts & Crafts són els colors i els lliris de l’escut de Gràcia, el procés de guarnits dels carrers i els valors que representen, els esgrafiats d’alguns dels edificis dels carrers i les auques com a expressió artística. Reskate Arts & Crafts proposen una intervenció a manera d’esgrafiat que recorda un paper de paret de lliris amb escenes de preparació i muntatge dels guarnits i del moment de la Festa Major.