Iniciats els tràmits per a la construcció de tres nous habitatges públics a Gràcia

La Vila de Gràcia tindrà en els pròxims anys un dels plans de construcció d’habitatge públic dels més importants que s’hagi dut a terme amb un total de trenta habitatges públics i protegits en tres edificis diferents. Així ho ha decidit la Comissió de Govern aprovant una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) amb la finalitat d’ordenar l’espai urbanístic en l’entorn de la prolongació de la rambla de Prat, per altra banda aquest pla farà augmentar l’habitatge públic a Gràcia, un dels districtes amb menys places d’aquest tipus d’habitatge, i que per tant s’incrementarà amb la construcció de 65 nous habitatges, 30 de públics i protegits i 35 de dotacionals.

Preservar patrimoni i un vial que al final no existirà |

El pla no només preveu la construcció d’aquests nous habitatges sinó que també té la intenció de preservar el patrimonide Gràcia, així també es preservarà el taller-estudi Vallmitjana, a més el Pla General Metropolità (PGM) aprovat l’any 1976 preveia un vial de connexió que afectava tres illes senceres de la Vila de Gràcia: Gran de Gràcia fins al carrer de l’Àngel; carrer de l’Àngel, Travessia de Sant Antoni, i Travessia de Sant Antoni al Torrent de l’Olla, i permetia construir un nou front edificat que hauria alterat de forma considerable l’estètica existent en els carrers. Per tant finalment es salvarà un conjunt de 15 edificis amb 91 habitatges afectats per aquest vial que al final no es construirà.

Els tres nous edificis públics |

Per altra banda aquest pla inclou com dèiem la construcció de tres nous edificis amb habitatge públic, un situat a la plaça d’Anna Frank on hi haurà tretze habitatges, i una ampliació pel que fa a la zona verda, que passarà dels 730 metres existents als 1000. Al carrer de l’Àngel s’hi construiran nou habitatges, i preveu la prolongació del carrer fins al carrer d’Astúries. I finalment al carrer de Jaén amb vuit habitatges.