Impuls a les entitats culturals gracienques.

Entitats gracienques taula

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa i en col·laboració amb el districte de Gràcia, ha ofert formació gratuïta a 14 entitats culturals professionals del barri per ajudar a fer créixer i consolidar els seus projectes des de la perspectiva empresarial. 

Així doncs, un total de 14 entitats culturals professionals de Gràcia i 26 dels seus gestors culturals han participat en el Programa Formatiu per a Entitats Culturals Professionals de Gràcia, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, i en col·laboració amb el districte de Gràcia. L’objectiu d’aquesta formació gratuïta és fer créixer i consolidar els projectes d’aquestes entitats des de la perspectiva empresarial. Per això, la primera part del programa s’ha estructurat en 15 sessions de tres hores cadascuna, que han abordat aspectes clau per a la viabilitat de les organitzacions: eines i coneixements sobre planificació, gestió, comunicació, bones pràctiques i un taller de sostenibilitat econòmica. La coordinació pedagògica del Programa ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.

Aquesta formació s’està complementant, des de juny i fins a novembre, amb cinc sessions d’assessoria/consultoria individual, que des d’una vessant pràctica i aplicada a cada entitat, permeten la implementació d’alguns dels continguts que s’han treballat en els mòduls formatius del programa. Gràcies a aquest procés d’acompanyament personalitzat, cada entitat pot aplicar al seu cas concret conceptes, procediments i bones pràctiques apreses a la formació.