Guía bàsica: Sobre la restricció de vehicles a Barcelona per episodis de contaminació atmosfèrica.

A partir d’aquest divendres dia 1 de desembre de 2017, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posen en marxa el programa de canvi d’hàbits per combatre l’augment de la contaminació a l’aire, Barcelona és una de les ciutats més contaminades, i per tant l’objectiu principal és reduir-ne l’efecte negatiu sobre la ciutadania en un 30% en els anys vinents. Per això cada ciutadà haurà de saber si el seu cotxe podrà circular a partir de l’1, en cas que hi hagi una situació de contaminació atmosfèrica. Al TOT us hem preparat una guia molt bàsica per saber que cal fer en cada moment.

Què és un episodi de contaminació ambiental?

Un episodi de contaminació atmosfèrica és una circumstància en la qual els nivells de contaminants atmosfèrics superen els valors límit recomanats per la Unió Europea (UE) i esdevenen nocius per la salut. Concretament, en aquest cas, quan els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) superen els 200 µg/m³ horaris en més d’una estació de la XVPCA. Segons l’històric de dades, a l’àrea metropolitana de Barcelona es pot produir fins a 3 vegades l’any.

Quan la Generalitat de Catalunya, que és qui en té les competències, declara «Episodi ambiental de contaminació», l’AMB, d’acord amb els municipis metropolitans, posa en marxa el seu protocol d’actuacions, que contempla un seguit d’accions: des de campanyes informatives, fins al reforç del transport públic i l’aplicació de restriccions de circulació als vehicles més contaminants.

Quant duraran els episodis de contaminació? |

Tant les mesures en episodis, que entraran en vigor l’1 de desembre de 2017, com les permanents, a partir de 2020, s’activaran de dilluns a divendres durant la franja horària més crítica, de primera hora del matí fins al vespre (70.00 a 20.00). La mesura tampoc s’aplicarà els caps de setmana.

Quina és la zona de baixes emissions a l’àrea de Barcelona? |

La zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona és una àrea en la qual es restringeix la circulació de vehicles contaminants per preservar la qualitat de l’aire i reduir l’elevada contaminació atmosfèrica. Engloba tot el terme municipal de Barcelona (excepte Zona Franca Industrial i el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), els municipis de Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat i part dels municipis d’Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

Quins vehicles podrà circular en dies d’episodi? |

Hi podran circular els vehicles amb el següents distintius o segells:

Zero Emissions: Vehicles elèctrics de bateria, amb autonomia estesa. Híbrid endollable amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible.

ECO: Vehicles híbrids endollables de menys de 40 km d’autonomia. Vehicles híbrids no endollables i els propulsats per gas natural o gas liquat derivat del petroli.

C: Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de 2014. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies matriculats a partir de 2014. Els de benzina han de complir la norma EURO 4, 5 i 6 i els Dièsel la Euro 6.

B: Turismes i furgonetes lleugeres de benzina matriculades a partir de gener de l’any 2000 i de dièsel a partir de gener de 2006. Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies matriculats a partir de 2005. Els de benzina han de complir la norma EURO 3 i els Dièsel la Euro4 i 5.

Si encara no tinc l’etiqueta? |

La podeu demanar a l’oficina de Correus, a la Direcció General de Tràsnit o al servei del 060.

Les sancions |

Si circuleu amb un vehicle en un dia de període de baixes messions, l’import de la multa serà cent euros.

El Calendari |

A partir de l’1 de desembre de 2017

A qui afecta: durant l’episodi de contaminació no podran circular dins la zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta de la DGT ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro.

Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l’endemà de la declaració de l’episodi fins al mateix dia que es declari el final d’episodi. Exempcions: vehicles de persones amb mobilitat reduïda, serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies) i serveis essencials (mèdic, funerari).

Queden exempts temporalment durant la tardor-hivern 2017 les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. El 2018 es revisaran aquestes exempcions temporals.

Mesures addicionals: es reforça el servei de transport públic, s’activa un bitllet més econòmic per al transport públic (T-aire) i s’obren carrils per a la circulació ràpida del transport públic.

A partir de l’1 de gener de 2020

A qui afecta: prohibició permanent de circulació dins la zona de baixes emissions de l’àmbit rondes de Barcelona de tots els vehicles que no disposin d’etiqueta de la DGT.

Horari: de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres Exempcions: en queden exempts de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d’emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).