Gràcia estrena curs escolar 2018-2019 amb 12.169 alumnes

Fotografia: David Ramon

Aquest dimecres 12 de setembre de 2018, ha estat el dia escollit perquè els alumnes de Barcelona i d’arreu del territori hagin tornat al seu centre educatiu per encetar el curs escolar 2018-2019. A Barcelona ciutat ho fan fet amb 1.775 alumnes més que l’any passat i sent l’etapa de l’ESO on s’experimenta més aquest creixement. Durant els mesos d’estiu s’han realitzat un total de 72 actuacions d’obres per a la millora dels equipaments educatius de la ciutat i la posada en marxa posada en marxa de l’Escola Auditori i l’Institut 22@.

Segons el Consorci d’Educació de Barcelona, el curs 2018-2019 comença a Barcelona amb un creixement en el nombre d’alumnes en els ensenyaments obligatoris. Passa dels 178.065 del 2017-2018 als 179.840 del nou curs. L’increment ve marcat per l’augment de l’alumnat a primària (675 alumnes més que el curs passat) i a secundària (1.209 alumnes més que el curs 2017-2018). Inicien el curs un total de 413 centres d’ensenyaments obligatoris, 237 centres públics (168 escoles, 5 instituts escola, 62 instituts i 2 centres integrats) i un total de 176 centres concertats. També es comptarà en aquest inici de curs amb 34 centres d’educació especial, 8 públics i 26 concertats.

Pel que fa a l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) enguany s’ha matriculat un total de 21.542, un 11,9% del total d’alumnat en ensenyaments obligatoris. D’aquest, 19.825 ho han fet a centres d’educació ordinaris i 1.717 en centres d’Educació Especial.

Nous centres d’ensenyament |

En aquest cas cap dels nous centres que han entrat en funcionament enguany es troben a Gràcia. Per una banda s’ha posat en marxa l’Institut 22@, de tres línies d’ESO,
i l’Escola Auditori, de dues línies de P3. A més, l’Institut Viladomat també inaugura un nou edifici. Recordem que durant aquest estiu s’han fet un total de 72 actuacions amb una inversió total de més de 40 milions d’euros en centres educatius de la ciutat. Durant el 2018 la inversió total serà de 57.195.309 €.

Tot i començar el curs el dia 12, encara hi ha centres que no estan del tot enllestits, aquest és el cas de L’Escola Auditori que s’ubicarà els primers dies en una estructura provisional i l’Escola La Maquinista s’ha traslladat a un nou equipament modular i ja té programada la construcció de l’edifici definitiu.

Pel que fa a les escoles Ignasi Iglésias i La Mar Bella, s’està treballant en una gran transformació dels seus centres, amb obres de gran magnitud que durant el curs conviuran amb l’activitat lectiva, tal com ja estava previst i serà el mateix cas el que viuran els alumnes de l’Institut Escola Antaviana, que està ampliant el seu centre per allotjar l’alumnat de secundària.

Dades d’alumnat a Gràcia |

A Gràcia hi ha un total de 12.169 alumnes aquest curs 2018-2019 que representa un increment de 177 nous alumnes més que l’any anterior. Pel que fa a l’educació infantil (de 3 a 6 anys) hi tenim un total de 3.018 alumnes, a l’educació primària (de 6 a 12 anys) 6.015 alumnes i finalment a l’etapa de l’ESO (de 12 a 16) és l’etapa amb més alumnes, amb un total de 3.136.