Fins a dia d’avui Gràcia té diagnòsticats 521 casos de COVID-19 i Barcelona 7683

A partir d’avui l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), ha posat en funcionament una nova web amb totes les dades sobre els casos de la COVID-19 i que permet fer un seguiment diari dels casos diagnosticats a la ciutat de Barcelona. A la web tant amb gràfics com per mapes ens informa dels casos diagnosticats a cada barri, per sexe, edat i altres paràmetres.

Les dades a Barcelona |

A Barcelona ciutat fins al 8 d’abril de 2020 el total de persones que s’han diagnosticat infectades per la COVID-19 són 7.683 casos, fregant gairebé als 8.000 tal com mostra el gràfic.

Però tot i aquestes dades acumulades, l’evolució diària de casos de contagi han anat disminuint, si a principis de març anava en augment fins a arribar als 749 casos el 26 de març com el dia amb més afectats, a partir del 4 d’abril cau amb força aquests contagis i amb nombres molt menors que es van sostenint en el temps. Això és una causa directa del confinament i del comportament amb el qual els ciutadans han fet cas de les ordres de l’administració quedant-se a casa, i per tant cada vegada tallant més la transmissió del virus.

Dades per barris |

La web també ens dóna informació dels casos que s’han acumulat al llarg de la crisi, en els diferents barris de la ciutat. En el cas del Districte de Gràcia, ens indica el nombre de casos diagnosticats: Vila de Gràcia 210, Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 166, la Salut 77, El Coll 18 i Vallcarca els Penitents 50, en total 521 casos al Districte. Podeu consultar totes les dades en aquesta web.